Skip to content

Kaari Kask

teabehaldur
Üldosakond

Telephone

5453 0533

Assignments

Teabehalduse, sh. dokumendihalduse, nõuetele vastav korraldus ning andmekaitse eest vastutava isiku ja arhivaari ülesannete täitmine.