Skip to content
Sotsiaaltöö

Lastekaitsetöötajate ja asendushoolduse valdkonna koolitusi korraldab 2023. aastast sotsiaalkindlustusamet

Uudis

On juba tavaks saanud, et uue aasta algus toob kaasa muudatusi: jõustub mõni õigusakt või algab uus tegevus. Ka sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna entusiastlikku tiimi ootavad põnevad väljakutsed.

Ebeli Berkman
Ebeli Berkman
laste heaolu osakonna juhataja, sotsiaalkindlustusamet

Alates tuleva aasta 1. jaanuarist tuuakse lastekaitsetöötajate ja asendushoolduse valdkonna koolitused Tervise Arengu Instituudist (TAI) üle sotsiaalkindlustusametisse (SKA). Sellise ettepaneku tegi suvel sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna asutuste ümberkorraldamise juhtrühm ja nüüd on koostöös TAI-ga jõudnud ettevalmistustööd nii kaugele, et oleme selleks muudatuseks valmis.

Koolituste tulek SKA laste heaolu osakonda on loogiline samm, sest lastekaitsetöötajate ja teiste lastega töötavate spetsialistide ning asendushoolduse valdkonna töötajate ning teisest vanemast sündinud laste perede nõustamise kõrval tegeleme ka laiapõhjalise ennetustööga. Ikka selleks, et laste ja perede abivajadust märgataks varakult ning sekkumisi rakendataks võimalikult kiiresti. Samuti on oluline korraldada lastekaitse ja asendushoolduse koolitusi käsikäes poliitika kujundamise ja kompetentsimudelite ning metoodikate väljatöötamisega, et uusi teadmisi ja tööviise saaks kohe praktikasse rakendada.

Pakume edaspidigi väga heal tasemel tasuta riiklikke koolitusi, et suurendada laste heaolu valdkonnas tegutsevate spetsialistide pädevust.

Mis uuest aastast muutub koolitustel osalejate ja koolitajate jaoks? Pakume edaspidigi väga heal tasemel tasuta riiklikke koolitusi, et suurendada laste heaolu valdkonnas tegutsevate spetsialistide pädevust. Kindlasti jätkame TAI-s välja töötatud koolitustega, mis on osalejate hulgas väga hinnatud. Vaatame ka üle, mis teemad on päevakajalised ja milliseid koolitusi on juurde vaja, mida uuendada või värskendada. Laste heaolule pööratakse üha rohkem tähelepanu ja kasvanud on ka ootused kogu lastekaitsele, mistõttu on oluline varustada valdkonna töötajaid ajakohaste tööriistade ja teadmistega.

Koolitajatele oleme endiselt head partnerid, kellega koos läbimõeldult ja paindlikult valdkonda arendame ning pädevust suurendame. Koostöös korraldame koolitusi ja anname osalejatele uusi teadmisi või värskendame olemasolevaid. Koolitajate varasemad kogemused ja laialdased teadmised on meile väga olulised ja suureks abiks.

Oleme väga põnevil, et koolituste pakkumine jätkub just laste heaolu osakonnas, kuhu on juba koondunud valdkonna parimad eksperdid. Uued, liituvad kolleegid laiendavad veelgi meie pädevust ja toovad lisandväärtust, mida väga vajame. Koos uute kolleegidega kasvab laste heaolu osakond 75 liikmeni. Lisaks nõustamisteenuste ja asendushoolduse talitusele on 1. jaanuarist meil ka kolmas, ennetustalitus, mis hakkab peamiselt korraldama valdkondlikku teavitust, lastekaitsevaldkonna täienduskoolitusi ning osutama lasteabitelefoni teenust.

Oleme seadnud 2023. aasta eesmärgiks ka kogu osakonna pädevust suurendada. Süsteemne eneseharimine, uute oskuste ja teadmiste omandamine on meile väga tähtis. Peame olema nii valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste kui ka abivajajate usaldusväärsed partnerid. Meie osakonna ülesanne on osaleda poliitika kujundamisel, koostada kompetentsimudeleid, välja töötada teenuste standardeid, rakendada metoodikaid ja viia ellu muu tegevus, mis igati toetaks lastega töötavaid spetsialiste.

Koos imeliste kolleegidega olen põnevil uue aasta väljakutsete ees, sest järgnevad aastad tõotavad tulla lastekaitsevaldkonnas muudatusterohked.