Skip to content

Lasteaia liikumisvaldkonna hindamine. Töövahend lasteaiale

Juhend
Download (PDF, 3.88 MB)

Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on oluline tegevusvaldkond lasteaias.
Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud töövahend aitab lasteaiaperel keskkonda hinnata kuues valdkonnas:
1. töötajaskond ja koostöö;
2. aktiivne vaba mäng;
3. keskkonna kujundamine;
4. õppimine liikumise kaudu ja istumisaja vähendamine;
5. aktiivne lasteaiatee;
6. organiseeritud liikumistegevus (liikumistunnid).

Hindamistulemuste analüüsimine aitab üheskoos läbi mõelda, kuidas toetatakse lasteaias laste liikumist, millised on selleks võimalused ja mida on vaja veel arendada.

Kujundatud juhendmaterjalile lisaks on loodud lasteaiaperele kasutajasõbralikud hindamisvormid, mis aitavad hindamist ellu viia, kokkuvõtet teha, tulemusi analüüsida ja arendustegevust planeerida. Need saab alla laadida:

Wordi dokumendina

Exceli failina

Dokumente uuendati 2023. aasta sügisel.

Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli liikumislabori koostöös toimus 19.04.2023 Veebivunk „Kuidas toetada lasteaias laste liikumist süsteemselt ja läbimõeldult“, kus räägiti laste liikumise olulisusest, tutvustati eelkooliealiste laste liikumissoovitusi, lasteaia liikumise valdkonna hindamisvahendit ja jagati lasteaedade kogemust hindamisel.

Lasteaia_toovahend_veebi

Detailed info

Year
2022
Publisher
Tervise Arengu Instituut