Skip to content

Perevanemate ja kasvatajate lisakoolitus „Traumateadlik ja kiindumuspõhine usalduslikel suhetel põhinev sekkumine“ (TBRI®)

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Täpne asukoht selgub enne koolitust.

Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad.
Keel
Eesti keel
Eesmärk

Osaleja teab psühholoogilise trauma mõjust lapse arengule ja käitumisele, oskab luua ja taastada usalduslikku kontakti lapsega ning kasutada praktilisi võtteid lapse igapäevaseks toetamiseks asenduskodu kontekstis.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

 • On omandanud aluse sügavale arusaamisele lapse ajaloo mõjudest lapse pikaajalisele arengule.
 • Suurenenud arusaamine sellest, kuidas käitumist õigesti tõlgendada ja vastavalt reageerida.
 • Omab teadmisi laste ja hooldajate vahelise turvalise kiindumuse olemuse kohta.
 • Omandab toetavad viisid „raske seljakotiga“ ja turvalise kiindumussuhteta üles kasvanud lastega kontakti loomiseks.
 • Mõistab, millist mõju lapse kiindumusajalugu võib lapse käitumisele avaldada.
 • On teadlik, kuidas tema enda isiklik (täiskasvanu) kiindumussajalugu mõjutab seda, kuidas ta lapse eest hoolitseb.
 • Omandab sobivad ennetavad strateegiad, mis aitavad lapsi jõustada käitumist kujundavate tööriistadega.
 • Omab arusaamist laste käitumise taga olevatest füsioloogilistest/sisemistest põhjustest.
 • On omandanud laste sensoorsete vajaduste täitmiseks asjakohaseid strateegiaid.
 • Loob aluse arusaamisele ja oskustele, kuidas tasakaalustada struktuuri ja hoolivust lastega suhtlemise protsessis.
 • Teadvustab, et peale  keerulise käitumisega olukorda vajavad lapsed rahunemist, kontakti oma esmase hooldajaga, käitumise muutmist.
Õppe kogumaht

Õppemaht on 34 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h on auditoorses kontaktõppes ja 2 ak/h osaleja iseseisev töö.

Kava

Koolituse käsitletavad teemad:

22.09: TBRI®kontakti loomise põhimõtted; TBRI®jõustamise põhimõtted; TBRI®korrigeerimise põhimõtted: ennetavad strateegiad; TBRI®korrigeerimise põhimõtted; reageerimise strateegiad.

23.09: TBRI®kontakti loomise põhimõtted; imiku kiindumussuhe; kiindumussuhe: kui midagi läheb valesti; TBRI®kontakti loomise põhimõtted: teadlikkuse strateegiad; TBRI®kontakti loomise põhimõtted: kaasamise strateegiad; rakendamine praktikas: usalduse loomine hääle andmise abil valikud, kompromissid, eluväärtuste sõnumid.

29.09: TBRI®jõustamise põhimõtted; füsioloogilised strateegiad: sensoorse töötluse mõistmine, veetarbimine, veresuhkur; ökoloogilised strateegiad: muutused ja üleminekud ning eneseregulatsiooni raamistik ja igapäevased rituaalid.

30.09: TBRI®korrigeerimise põhimõtted; ennetavad strateegiad: rakendamine praktikas; reageerivad strateegiad: IDEAL reageerimine (The IDEAL Response) ja reageerimise tasandid (Levels of Response).

Koolitajad
Jane Snaith ja Pille Kriisa
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar, marietta.heinsaar@tai.ee