Skip to content
Sotsiaaltöö

Kolmkümmend tegusat aastat

„Sotsiaaltöö eriala Tallinna Ülikoolis on kinnistunud akadeemilise õppeainena, erialana ja rahvusvaheliselt tunnustatud rahvusliku sotsiaaltööteadusena," kirjutab erinumbri „30 aastat sotsiaatöö õpetamist" eessõnas sotsiaaltöökoolituse pikaaegne eestvedaja, emeriitprofessor Taimi Tulva.

Kolmkümmend aastat on linnulennul möödunud. Suvi oli toona, 1991. aastal, ärevust täis nii nagu nooredki, kes Tallinna Pedagoogilisse Instituuti sotsiaaltööd õppima pürgisid. Avatud oli uus eriala, mis noori kütkestas oma teadmatuse ja põnevusega. Ühiskonnas aimus rahulolematust, kiiresti kasvas hätta sattunute hulk, tunti vajadust „ühiskonna arstide” järele.

See ajakirjanumber kajastab sotsiaaltöötajate akadeemilise koolituse kujunemist Tallinna Ülikoolis, selle võlusid ning valusid. Oma mõtteid ja meelolusid jagavad nii koolituse omaaegsed eestvedajad kui ka praegused tegijad, aga ka vilistlased ning tudengid. Mosaiik on joonistunud tervikuks ja nii tekib võimalus minevikku taaselustada ning tulevikuvaateid visandada.

Ühiskond on kiiresti arenenud ja muutunud vahelduvalt stabiilsemate perioodidega. Ka sotsiaaltöökoolituse sisu on pidevalt uuendatud, mis aitab suurendada töötajate kompetentsust ja konkurentsivõimet tööturul. Rõhk on klientide toimetuleku toetamisel ja võimestamisel, hoolides ka abistaja enda pingetaluvusest ja vaimsest tervisest. On ju tarvis probleemidega toime tulla, oma jõuvarusid hinnata ja olukorras orienteeruda. Koostöövalmidus, -võime ja -tahe on need kuldvõtmekesed, mis avavad uksi ning südameid. Koostöö ja koosmeeleta pole edasiminekut.

Sel ajal kui õppekavaga alustasime, hakkasid arvutid asendama kirjutusmasinaid. Nüüd on meie kõrval alati ärkvel digimaailm, mille etteaimamatute trikkidega tuleb kohaneda ning digioskusi pidevalt arendada.

Vajatakse eetilisi ja kannatlikke sotsiaaltöötajaid, kes on vastutusvõimelised ning jätkusuutlikud. Kriiside ajal on alati vaja innovaatilisi algatusi ning hingejõudu, aga ka kujundada uusi hoiakuid, leida energiat ja mõningaid väärtusi ümber hinnata. Ikka selleks, et jaksaksime ennast säästes töötada positiivsust hoides.

Erinumber „30 aastat sotsiaatöö õpetamist"

Tutvu numbriga

Sotsiaaltöö eriala Tallinna Ülikoolis on kinnistunud akadeemilise õppeainena, erialana ja rahvusvaheliselt tunnustatud rahvusliku sotsiaaltööteadusena. Heal tasemel on üliõpilasteadus ning eriala teadustegevus, tulevikuvisioonid on kindlalt fookuses. Sotsiaaltöökoolituse praeguste tegijate seas on eriala vilistlasi, mis annab tunnistust edukast akadeemilisest põlvkonnavahetusest.

Oleme uhked oma lõpetajate üle, kes püüavad kohaneda üleilmsete muutustega, arvestavad rahvusvahelistumise mõju ja on leidliku otsinguvaimuga. Nõnda on ootuspärane heitlikes oludes valutumalt toime tulla ja kriisi sattunud inimestele õigel ajal abi pakkuda.

Taimi Tulva - elutööpreemia
Taimi Tulva
haridustöötaja elutööpreemia laureaat 2021  
Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Foto: Tiina Oja