Skip to content

VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamine Eestis aastatel 2014-2021

Uuring
Download (PDF, 3.47 MB)

VEPA Käitumisoskuste Mängu nimelist ennetusmetoodikat on Eesti koolides rakendatud seitse õppeaastat. See on jõudnud 157 kooli ja u 11 700 õpilaseni. Ülevaade kajastab arenguid õppeaastate 2014/2015 kuni 2020/2021 jooksul. Kirjeldatud on VEPA Käitumisoskuste Mängu olemust, rakendamise ulatust, mentorite, õpetajate ja TAI tegevust ning metoodika rakendamise tulemuslikkust ja mõju.

VEPA rakendamine 2014-2021_10.2021

Detailed info

Year
2021
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Aire Trummal, Anita Baumbach, Karin Streimann