Skip to content

Eesti rahvastiku soola tarbimise uuring

Mis uuring see on ja miks seda vaja on?

Soola on organismile vaja, ent soola pikaajaline liigtarbimine kujutab endast olulist ohtu tervisele, olles üheks peamiseks kõrgvererõhu ning südame- ja veresoonkonna haiguste riskiteguriks.
Eestis puuduvad seni usaldusväärsed uuringud, mille alusel võiks rahvastiku keskmist soolatarbimist hinnata. Uuringu abil saame teada, kui suur on Eesti rahvastiku (vanuses 25-64 aastat) soolatarbimine, millised on soola allikad ja kuidas need inimese organismi jõuavad, samuti selgub, kas on erinevusi piirkondlikult, vanuse, soo ja sissetuleku lõikes. Võrdleme saadud tulemusi teiste riikide näitajate ning soolatarbimise vähendamiseks mujal kasutatud praktikatega ning pakume välja tõenduspõhised meetmed soola tarbimise vähendamiseks Eestis. Andmeid kogutakse nii bioproovidest, küsimustiku ja toidupäeviku abil kui ka antropomeetriliste mõõtmiste teel.

Mida uuritakse?

  • naatriumi, joodi, kaaliumi, fluoriidi ja seleeni tasemed organismis 24 tunni jooksul kogutud uriini alusel
  • hoiakuid soolatarbimise suhtes, suitsetamist ja alkoholitarvitamist, toitumist, terviseseisundit ja liikumist veebiküsitluse abil
  • personaalset toitumist NutriData keskkonnas 48h jooksul täidetava toitumispäeviku alusel
  • määratakse seleeni sisaldus veres  
  • antropomeetrilised näitajad (pikkus, kaal, vöö- ja puusaümbermõõt vererõhk ja pulsisagedus

 Rahastajad

Uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur koos Sotsiaalministeeriumi ja Maaeluministeeriumiga.

Ajakava

Andmekogumine Tulemuste avaldamine
mai 2021 – veebruar 2022 2022 I kvartal

Uuringus osalejale

Teadusuuringus kasutatakse osaleja andmeid kodeeritult ja anonüümselt.

Soovi korral saab osaleja ka personaalse tagasiside oma soolatarbimise kohta, mis saadetakse kas tähitud kirjaga või krüpteeritud failina. Bioproovide ja toidupäeviku alusel määrame uuritavatel lisaks soolatasemele (naatrium) ka teiste tervisele oluliste elementide tasemed (näiteks seleen, kaalium, floriid, jood). Kogutud andmete põhjal saame anda uuritavale kirjalikult personaalse ülevaate oluliste ainete sisaldusest tema organismis, nende vastavusest soovituslikule ning soovitused tervislikuks ja tasakaalustatud toitumiseks.