Skip to content
Sotsiaaltöö

Konverents sotsiaalala praktikutele, juhtidele, arendajatele ja taastujatele „Taastumise toetamise võimalused”

Uudis

21.–22. septembril 2021. aastal toimub Tallinnas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses selle aasta suurim sotsiaalala konverents.

Konverentsi peamine teema on personaalse ja sotsiaalse taastumise toetamine ühiskonnas. Inimesed, kes kogevad vaimse tervise raskusi või on sattunud haavatavasse olukorda, vajavad tuge, et liikuda edasi oma personaalse ja sotsiaalse taastumise teekonnal. Eestis ja ka teistes riikides mõeldakse uute taastumist toetavate võimaluste arendamise peale pidevalt. Praeguseks on meil väärtuslikke teadmisi, praktikaid ja pilootprojekte. Nüüd on aeg tulla kokku kogukonnana ning jagada omavahel kogemus- ja teaduspõhiseid teadmisi.

Konverentsi alateemad on:

 • Personaalse taastumise protsessi mõistmine ja toetamine
 • Taastumisele suunatud sotsiaalsüsteemi ülesehitamine: Eesti ja Ühendkuningriigi kogemus
 • Vaimse tervise teenuste süsteemide reformimise näited
 • CARe rahvusvahelise võrgustiku ja CARe Eesti kogukonna tegevused
 • Taastumise protsessi kogemused ja kogemuslugude loomine
 • Taastujate tegevus teiste taastujate toetamisel
 • Coaching ehk mõttetreening taastumise toetamiseks
 • Partnerlus ja koostöö töötaja ning taastuja vahel: Eesti, Hollandi ja Tsehhi kogemused
 • Taastujate ja toetajate õppivad kogukonnad
 • Töötukassa, erihoolekande teenuste osutajate, vaimse tervise valdkonna esindajate tegevus personaalse ning sotsiaalse taastumise toetamisel
 • Pange tähele! Konverents on kantud taastumise mõtteviisist. Ootame nii taastujaid kui ka praktikuid, kes taastujatega otse või kaudselt tööd teevad.
 • Oodatud on ka vaimse tervise raskustest taastujad, taastujate lähedased, taastujate organisatsioonide ja kogukondade liikmed.

Praktikute all peame silmas CARe koolituse läbinud töötajaid, sotsiaaltöötajaid, sotsiaalala töötajaid, vaimse tervise valdkonna spetsialiste, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni osutajaid, töötukassa ja erihoolekandesüsteemi töötajaid, keskastme ja tippjuhte ning arendajaid.

Ootame sotsiaaltööd ja sotsiaalteadusi õppivaid noori, aga ka sotsiaalsete ettevõtete esindajaid, tööandjaid, tervishoiu ja sotsiaalteenuste osutajaid, kogukonnapõhiste teenuste arendajaid.

Konverentsile ootame 200–300 osavõtjat.

Konverentsi korraldavad: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing EPRÜ, CARe Eesti kogukond, Tartu Ülikool, Eesti Töötukassa, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA).

Taastumise konverentsi rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.

Täpsem info ja registreerumine konverentsi kodulehel: www.taastumine.ee