Skip to content

Social Work Sotsiaaltöö

noored
Metoodika

Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

Sõna „mobiilne“ tähendab liikuv. Seega igasugune noorsootöö, mida tehakse väljaspool noorsootööasutusi ehk mille käigus liigutakse väljaspool füüsilise noortekeskuse piire, liigitub mobiilse noorsootöö (MoNo) alla.