Skip to content

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine rahvusvahelises vaates

Teadusartikkel
Download (PDF, 3.97 MB)

Eesti Arst 2020;99(Lisa 1):1–100.

Sisukord

Eessõna Annika Veimer

Saateks Leila Oja

Ülevaade kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust Leila Oja, Maarja Kukk

Terviseseisund

Kooliõpilaste hinnang oma tervisele ja heaolule Leila Oja

Eesti kooliõpilaste vaimne tervis rahvusvahelises kontekstis Merle Havik

Noorte ülekaalulisus ja sellega seotud tegurid Alice Haav

Tervise- ja riskikäitumine

Eesti kooliõpilaste toitumisharjumused rahvusvahelises võrdluses Maarja Kukk

Koolinoorte kehaline aktiivsus Alice Haav

Eesti kooliõpilaste riskikäitumine Sigrid Vorobjov

Sotsiaalne keskkond

Kooliõpilaste rahulolu perekonna ja eakaaslaste toetusega Ly Kasvandik

Õpilaste hinnangud koolikeskkonnale Eestis ja teistes riikides Jaanika Piksööt

Kooliõpilaste kiusamine koolis ja internetis Jaanika Piksööt

Õpilaste suhtlemine elektroonilises meedias Jaana Rahno

Lisad

Rahvusvahelise koolinoorte tervisekäitumise (HBSC) uuringu tulemuste võrdlustabelid

Eesti Arst HBSC erinumber

Detailed info

Year
2020
Publisher
Celsius Healthcare
Authors
Alice Haav, Merle Havik, Ly Kasvandik, Maarja Kukk, Leila Oja, Jaanika Piksööt, Jaana Rahno, Sigrid Vorobjov