Skip to content

Gettrin Kivisild

vanemanalüütik
Tervisestatistika osakond

Telephone

5886 3892

Assignments

Rahvatervishoiu valdkonna arendamiseks ja juhtimiseks vajalike andmete kogumine, analüüs ja avaldamine, statistika kättesaadavuse planeerimine ja korraldamine, statistikasüsteemi ajakohastamine, metoodiline juhtimine ja osakonnas koordineeritud töö tagamine. Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 ja Eesti tervisesüsteemi toimivuse hindamise (HSPA) eesmärkidega vastavuses oleva andmeanalüütika tagamine.

Pädevusvaldkond: oma vastutusvaldkonna statistika; tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse statistika kogumise keskkonna A-veeb haldamine ja selle töö korraldamine.