Skip to content

Ülevaade Eestis 2001/2002. ja 2005/2006. õppeaastal toimunud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringutest (HBSC uuring) teiste riikide taustal

Teadusartikkel
Download (PDF, 173.66 KB)

Kokkuvõte

Rahvusvahelinekooliõpilastetervisekäitumise uuring (HBSC study), mis tehti 2006. aastal Eestis neljandat korda, sedastas nii positiivseid kui ka negatiivseid trende võrreldes 2001/2002. õppeaasta uuringuga. Õpilaste enesehinnanguline tervis on paranenud, ent nooremate vanuserühmade poisid on sagedamini ülekaalulised kui varem. Suurenenud on kehaliselt aktiivsete õpilaste osakaal, tervislikumatele toitumisharjumustele viitab puuviljade ja köögiviljade tunduvalt suurenenud tarbimine. Tõsisteks ohumärkideks on kanepit proovinud õpilaste arvu suurenemine ning enne 13. eluaastat suitsu proovinud ja end purju joonud õpilaste suurim osakaal uuringus osalenud riikide/regioonide seas.

Märksõnad: kooliõpilased, tervisekäitumine, rahvastikupõhine ankeetküsitlus, HBSC uuring

132084410076_Ylevaade_eestis_2001_2002_ja_2005_2006_EST_ENG

Detailed info

Year
2009
Authors
Katrin Aasvee, Mai Maser