Skip to content

Sotsiaaltöö 4/2020

Ajakiri Sotsiaaltöö
Download (PDF, 6.93 MB)

Sisukord

 

Eessõna. Taastav õigus keskendub kahju heastamiseleRaivo Aeg

Persoon

Eva Üprus: tugiisiku töö mõte on inimesi inspireerida. Hille Tarto

Taastav õigus

Õigusemõistmise kaks paradigmat ja sotsiaaltöö väärtused. Judit Strömpl

Miks sobib taastav õigus noortele? Laidi Surva

Konfliktivahendus, taastav nõupidamine ja vabatahtlike töö. Annegrete Johanson

Taastav aruteluring. Annegrete Johanson

Personaalne peegeldus taastava õiguse võimalustele kinnipidamisasutustes. Jaanus Kangur

Kommentaar: Stanislav Solodov

Taastava kriminaalhoolduse ülesehitamine. Ian D. Marder

Taastav õigus ja lähisuhtevägivald. Ian D. Marder, Callie Zinsmeyer

Kas taastavale õigusele on kohta, kui seksuaalne kuritarvitamine toimub perekonnas? Marie Keenan

Taastav õigus ja COVID-19. Ian D. Marder, Meredith Rossner

Kogemus

Sotsiaalvaldkonna võimalused ja arengud koroonakriisi kevadel. Helle Kahm

Hea praktika

Taastavast õigusest praktikult praktikutele. Krista Klaus

Taastav õigus ja mittekaristuslik sekkumine Ida- ja Lääne-Virumaa noorsoopolitseinike töös. Jaana Malmberg, Krisli Kaldaru

Sotsiaaltöö korraldus

Muudatused puuetega laste tugiteenuste korralduses. Ebeli Berkman

Paindlikumad tööturuteenused ja tööampsud aitavad tööotsijal kohaneda muutunud (töö)maailmas. Marina Radik, Karin Kiis

Ennetustöö korraldus uuenenud tervise- ja heaoluprofiili abil. Barbara Haage, Epp Kerge

Analüüs

Ennetava sekkumise mõjuanalüüsi võimalusi SPIN-programmi näitel. Jaan Aps, Johanna Salu, Erkki Kubber

Sotsiaaltöö kui elukutse

Praktika ja teooria seosed sotsiaaltöös. Malcolm Payne

Kui inimene keeldub sotsiaaltöötaja abist. Jaagu luguEesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatus, eetikakomitee, Airi Mitendorf ja ajakiri Sotsiaaltöö

Eetilisi juhiseid sotsiaaltöötajaile koroonakriisi ajaks. Refereerinud Marju Selg

Metoodika

Eetika köielkõnd sotsiaalteadustes. Kadi Lubi

Sotsiaaltöö ajalugu

Jane Addams ja sotsiaalne settlement. Marju Selg

 

 

 

160855478033_Sotsiaaltoo_4_2020_web_link

Detailed info

Year
2020
Publisher
Tervise Arengu Instituut