Skip to content

Best-ReMaP Joint Action

Best-ReMaP ühistegevuse projekti "Joint Action on Best Practice Implementation on Nutrition" eesmärk on kohandada ja rakendada sekkumisi, mis on osutunud tõhusateks toidu koostiste parendamise, lastele suunatud toitude turundamise piiramise ning tervist toetavate toitlustushangete koostamise osas.

Sekkumised on suunatud tervist toetava toidu kättesaadavuse suurendamisele ja seeläbi inimeste tervise parandamisele.

Projekti raames:

  1. luuakse Euroopa standarditud jälgimissüsteem tööstuslikult toodetud toitude reformuleerimise edusammude jälgimiseks
  2. töötatakse välja harmoneeritud lähenemine lastele suunatud toidu turundamise piiramiseks ning ühtlustatakse selle jälgimise võimalusi
  3. suurendatakse arusaamist, teadmisi ja oskusi institutsionaalse toitlustamise riigihangete läbiviimiseks (sh kvaliteetsemad menüüd)

Osalejad

Projektis osaleb 36 organisatsiooni 22 Euroopa Liidu liikmesriigist ja kahest kandidaatriigist. Lisaks on projekti kaasatud rahvusvahelistest koostööpartneritest Maailma Terviseorganisatsioon (WHO Euroopa), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ja Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC)

Projekti ajastus

2020-2023

Projekti rahastaja

Euroopa Komisjon

Lisainfo

Projekti rahvusvaheline veebileht