Skip to content

2019. aastal registreeriti Eestis 151 tuberkuloosijuhtu

Statistika

2019. aastal registreeriti Eestis 151 tuberkuloosijuhtu (TB), neist 127 uut ehk esmast tuberkuloosijuhtu, 21 retsidiivi- ja 3 muud korduvravijuhtu, selgus täna avaldatud tuberkuloosiregistri statistikast. Võrdluseks 2018. aastal registreeriti 147 ja 2017. aastal 175 TB-juhtu. 

Haigestunutest 103 olid mehed, 48 naised. Vanim patsient oli 97-aastane, noorim 1-aastane.

Tuberkuloosi haigestumuskordaja 100 000 inimese kohta oli 2019. aastal 11,4 ja esmashaigestumuskordaja 9,6. 

Võrdluses Euroopa Liidu riikidega saab kasutada 2018. aasta näitajaid: keskmine tuberkuloosi haigestumuskordaja 100 000 inimese kohta oli Euroopas 10,2 ja samal ajal Eestis 11,1.

Eesti on jõudmas madala tuberkuloosihaigestumusega riikide sekka, peamiseks probleemiks on kõrge ravimresistentsete vormide osakaal. 2019. aastal registreeriti kokku 27 multi-ravimresistentset (MDR) TB juhtu, sh 17 uut MDR-TB juhtu, mis on 16% uutest külv-positiivsetest kopsutuberkuloosi juhtudest. See osakaal on üks Euroopa kõrgemaid. 

Tuberkuloosistatistika on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

TB2019