Skip to content

Eesti kindlustatute tervishoiuteenuste kasutamine Euroopa riikides ja välismaalaste ravi Eestis mõnevõrra vähenes 2019. aastal

Statistika

Aastal 2019 esitasid teiste Euroopa riikide tervishoiuteenuse pakkujad Eesti Haigekassale seal riigis ajutiselt viibivate Eesti kindlustatute või seal elavate Eesti pensionäride ja lähetatud töötajate tervishoiuteenuste eest arveid ligi 8,6 miljoni euro eest, mis on 14% vähem kui aasta varem. Sel viisil tasuti aastas üle 7500 inimese raviarvete eest (2018. a ligi 8700).

Eesti tervishoiuteenuseid kasutas omakorda aastas üle 6300 Euroopa riikide kindlustatud inimese ja see oli kümnendiku võrra vähem võrreldes 2018. aastaga.

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati Haigekassa 2019. aasta statistika Eesti kindlustatute tervishoiuteenuste kasutamise kohta Euroopa riikides ning välismaalaste ravi kohta Eestis. Tasub tähele panna, et välja toodud statistika ei sisalda plaanilise ravi ega „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius“ alusel esitatud andmeid.