Skip to content

Vastsündinute haigestumus 2019

Statistika

2019. aastal sündis Eestis 13 925 last, kellest 4129-l diagnoositi sünnitusmajas mõni kergem või raskem terviseprobleem, haigus, sünnituse käigus saadud tüsistus või sünnitrauma, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast.

Enneaegselt sündinud laste arv on vähenenud aastaga 6 protsenti ning kümne aasta tagusega võrreldes 20 protsenti.

Elussündide arv 2019. aastal vähenes varasema aastaga võrreldes 2,2 protsenti (310 elusündi vähem), kuid terviseprobleemidega lapsi registreeriti sünnitusmajas 1,3 protsenti (+54 last) rohkem. Sellest tulenevalt suurenes tervisega seotud probleemidega vastsündinute arv 1000 elussünni kohta ja neil diagnoositud tervisehäirete arv (vt joonis). Haigus või terviseprobleem diagnoositi 296-l vastsündinul 1000 elusünni kohta.

vh2019

(Interaktiivse graafiku nägemiseks kliki pildile!)

Ühel vastsündinul võis esineda mitu tervisega seotud probleemi või haigusseisundit, keskmiselt 2 diagnoosi ühe terviseprobleemiga vastsündinu kohta. Võrdselt esines kaasasündinud väärarendeid, deformatsioone ja kromosoomianomaaliad (10,8%), lühiaegse raseduse ja väikese sünnikaaluga seotud haigusseisundeid (10,7%) ning sünniperioodile iseloomulikke nakkusi (10%). Sarnaselt varasemate aastatega diagnoositi 2019. aastal enim (28%) terviseprobleeme, mida tervisestatistikas kogutakse vastsündinute muude haiguste all (sh nii kergemad terviseprobleemid, vastsündinu toitmisraskused, kui ka harva esinevad haigused ja seisundid).

enneaegsed2019

Igal aastal sünnib maailmas enne oodatud aega 15 miljonit last ehk rohkem kui üks kümnest beebist on enneaegne (MTO – Maailma Tervishoiuorganisatsioon).

Meditsiinilise sünniregistri andmetel sündis 2019. aastal Eestis 805 enneaegset last, mida on 6 protsenti vähem kui eelneval aastal (vt joonis) ja 20 protsenti (202 enneaegset last) vähem kui 2009. aastal. Euroopas sünnib igal aastal ligikaudu 10 protsenti lastest enneaegsena, Eestis keskmiselt 5,8 protsenti (TAI).

Enneaegsete laste tervisehäirete ja haiguste põhjused on seotud looteea ebasoodsa kuluga ning ebaküpse organismi arenguga tema vajadustele mittevastavas üsavälises keskkonnas (Eesti Haigekassa).

Tänavusel õdedele ja ämmaemandatele pühendatud aastal juhime tähelepanu tõendatud faktile, et raseduse järjepidev jälgimine ämmaemanda poolt on vähendanud enneaegsuse riski ligi 24% (MTO).

17. novembril tähistatakse ka ülemaailmset enneaegse sünni päeva. Päeva eesmärk on juhtida tähelepanu enneaegse sünnituse ja sünniga seotud teemadele (EFCNI – The European Foundation for the Care of Newborn Infants).

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati vastsündinute haigestumise 2019. aasta andmed. Elussündide kohta leiab andmeid siit ning surmade kohta siit.