Skip to content

Perearstiabiteenust osutavate asutuste arv väheneb, eriarstiabiteenuse osutajaid tuleb juurde

Statistika

2019. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1428 tervishoiuteenuse osutajat, neist 52 haiglat, 431 perearstiabi-, 490 hambaravi-, 317 eriarstiabi- ja 138 muud asutust, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast.

TTO2019

Tegevust alustas 41 ja lõpetas 43 tervishoiuteenuse osutajat. Eelneva, 2018. aastaga võrreldes on juurde tulnud 9 eriarstiabi- ja 1 hambaraviasutus. Perearstiabiasutuste arv vähenes 9 ja õendusabiasutuste arv 2 võrra. „Perearstiabiasutuste arvu vähenemine on seotud peamiselt perearstide koondumisega suuremate asutuste koosseisu või pensionile minekuga,“ selgitas TAI analüütik Marika Inno.

2019. aasta lõpu seisuga osutas hambaraviteenuseid kokku 539 asutust. Sarnaselt eelmistele aastatele on 9% hambaraviteenuse osutajate puhul tegemist hambaravikliiniku filiaali või muu tervishoiuasutuse juures tegutseva hambaraviosakonnaga. 43% hambaraviteenust pakkuvatest asutustest tegutseb Tallinnas ning kümnendik Tartus. Kõikidest hambaraviteenust pakkuvatest asutustest osutasid hambaravi 97%, ortodontiat 10%, endodontiat ehk hammaste juurekanalite ravi 93%, parodontiat ehk igemehaiguste ravi 72% ning teostasid kirurgilisi protseduure 51%, röntgenuuringuid 82% ja proteesitöid 72%.

2008. aastal loodi tervise infosüsteem (digilugu ehk e-tervis), mille eesmärk on parema infovahetuse kaudu muuta tervishoiuteenuse osutamine kättesaadavamaks ning parandada ravikvaliteeti. Tervise infosüsteemiga oli 2019. aastal liidestunud (sõlminud lepingu andmete edastamiseks) 1408 ehk 99% Eestis tegutsevatest tervishoiuteenuse osutajatest. Võrreldes eelneva aastaga on 12 võrra tõusnud nende asutuste arv, mis edastavad e-tervise infosüsteemi andmeid ehk aasta jooksul vähemalt ühe dokumendi – kokku oli 2019. aastal neid 1116 ehk 79% e-tervisega liidestunutest.

2019. aasta statistika tervishoiuteenuse osutajate kohta maakondade, omaniku liigi ja õigusliku vormi järgi on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabelites TTO10, TTO11, TTO40 ja TTO60.