Skip to content

Ägeda müokardiinfarkti statistika 2019

Statistika

2019. aastal hospitaliseeriti ägeda müokardiinfarktiga 2529 inimest, neist 86 haigestus aasta jooksul korduvalt.

Tutvu andmebaasi lisatud müokardiinfarktiregistri 2019. aasta ägedasse müokardiinfarkti haigestunute ja hospitaliseeritute andmetega, mis on esitatud tabelitena ja infograafikal.

AMI2019