Skip to content

2020. aasta üheteistkümne kuuga on registreeritud kokku 113 tuberkuloosijuhtu

Statistika

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmed 2020. aasta novembri kohta.

Esialgsetel andmetel on 2020. aasta üheteist kuu jooksul registreeritud kokku 100 tuberkuloosi esmasjuhtu, millele lisandus veel 13 tuberkuloosi retsidiiv- või korduvravijuhtu.

2019. aastal registreeriti Eestis 150 tuberkuloosijuhtu.