Skip to content

Tark vanem

Kampaania

Vanemlike oskuste kampaania „Tark vanem“, mis oli jätk 2016. a septembris toimunud kampaaniale.

tubasassis

Kampaania periood: 6.02.2017 - 5.03.2017.

Sihtrühm:

Kampaania oli suunatud 5–12-aastaste laste vanematele.

Kampaania eesmärk:

Arendada lapsevanemate vanemlikke oskusi, nii piiride seadmist kui usalduslike ja hoolivate suhete loomist lastega ning anda praktilisi oskusi erinevate käitumisprobleemidega toimetulekuks. Kampaania ei andnud lapsevanematele hinnanguid, vaid oli toetav ja suunatud lahenduste pakkumisele.

Kanalid ja materjalid:

 • bännerreklaam internetis;
 • raadioreklaam;
 • plakatid välimeedias;
 • õppevideote sari tarkvanem.ee veebilehel
  • videote teemad:
   • Kuidas kaasata laps reeglitega seotud otsuste tegemisse?
   • Märka ja tunnusta oma last
   • Kuidas toimida, kui su laps valetab või ei räägi oma muredest?
   • Kuidas toimida, kui sinu ja lapse soovid on vastuolus?
   • Kuidas aidata oma last, kui tal on mure?
   • Kuidas sõlmida lapsega kokkuleppeid?
   • Kuidas õpetada lapsele üldiseid käitumisreegleid?
   • Kuidas tekitada kohustuste täitmisest tavapärased harjumused?
   • Kuidas õpetada lapsele tavapäraseid käitumisharjumusi ja vastutuse võtmist?
   • Kuidas kehtestada reegleid lapse ekraaniaja kasutamisele?
   • Millal ja kuidas rääkida lapsega alkoholist?
   • Kuidas käituda, kui laps on hädas alkoholiga?

Videod on nii eesti keeles kui venekeelsete tekstide ja subtiitritega.

Lisaks videotele leidis tarkvanem.ee veebist ka lastevanematele suunatud info Imelised Aastad koolituste kohta ning töötas e-nõuandla, kus TAI eksperdid vastasid saabunud kirjadele.

Kampaaniat rahastati Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programmist „Riskilapsed ja -noored".