Skip to content

Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) eestvedamisel valmib aasta lõpuks riiklik vähitõrjeplaan aastateks 2021-2030, mille eesmärk on vähendada vähijuhtude ja -surmade arvu ning parandada vähipatsientide elukvaliteeti. Detsembri algusse on plaanitud avalik kaasamine, mille käigus saavad ettepanekuid teha eri huvirühmad.

Rahvusvaheline kogemus näitab, et hästi läbimõeldud ja juhitud vähitõrjeplaan aitab vähendada vähikoormust ühiskonnas ja parandada vähipatsientidele ning nende lähedastele pakutavaid tervishoiuteenuseid, sõltumata ressursside suurusest, mida riigil on võimalik panustada. „Eestis on peamisteks probleemideks vähijuhtude arvu jätkuv suurenemine, põhjuseks nii rahvastiku vananemine kui elustiiliga seotud riskitegurite suurenev levimus, ja asjaolu, et suur osa vähijuhte diagnoositakse endiselt hilises staadiumis. Et Eesti vähipatsiendid elaksid pärast vähidiagnoosi sama kaua kui patsiendid Euroopa juhtivates riikides, tuleb leida võimalusi kvaliteetse ja õigeaegse diagnostika ning ravi kättesaadavuse parandamiseks ja ka efektiivsuse tõstmiseks,“ selgitas Kaire Innos, TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja.  

Aasta lõpuks valmib töörühmade töö tulemusena ja Tervise Arengu Instituudi toel plaan, mis seab järgmise kümne aasta prioriteedid eri vähitõrje valdkondades, sh vähiennetus, varane avastamine, diagnostika, ravi, patsienditeekonnad, tugi patsiendile ja tema lähedastele, elu pärast vähki. Sotsiaalministeeriumi algatatud Eesti vähitõrjeplaani koostamine toimub kooskõlas Euroopa Liidu algatustega „Europe’s beating cancer plan“ ja „Cancer Mission“.

Vähitõrjeplaani koostamiseks kohtuvad sel sügisel 16 laiapõhjalist töörühma, kuhu kuuluvad eri valdkondade eksperdid, sh perearstid, vähi diagnoosimise ja raviga tegelevad arstid ja teised spetsialistid, patsientide esindajad, Tartu Ülikooli, Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad.