Skip to content

Ajakirja Sotsiaaltöö värskes numbris

Uudis

Ajakirja Sotsiaaltöö värskes numbris (Sotsiaaltöö 4/2020) on artikleid nii Eesti kui ka välisautoritelt ja need avavad taastava õiguse teoreetilisi lähtekohti, meetodeid ning praktilisi kasutusvõimalusi.

Saab ka kaasa mõelda, missugused on praktika ja teooria seosed sotsiaaltöös, kuidas koroonakriis mõjutab sotsiaalvaldkonda jpt teemadel.

Persoon

Numbri persooniks on Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi tugiisikuteenuse juht Eva Üprus.

Taastav õigus

 • „Taastava õiguse peaeesmärk pole süüdlase karistamine, vaid ennekõike asjaosaliste lepitamine ja kuriteoga tekitatud kahju heastamine”, kirjutab numbri eessõnas justiitsminister Raivo Aeg.
 • Taastava õiguse teoreetilistest alusest ning selle erinevustest traditsioonilise, karistusel põhineva kriminaalõigusega saab lugeda Tartu Ülikooli teadlase Judit Strömpli artiklist.
 • Ka Eestis on soovijatel võimalik osaleda konfliktivahenduses, taastavatel nõupidamistes ja aruteluringides, mida korraldab vabatahtlike abiga sotsiaalkindlustusamet, vahendab teenuse juht Annegrete Johanson.
 • Numbri artiklitest saab teada, miks sobib taastav õigus noortele (autoriks Laidi Surva, justiitsministeerium) ja mis on selle rakendamise võimalused kinnipidamisasutuses (taastava õiguse ekspert Jaanus Kangur) ning kriminaalhoolduses (dr Ian D. Marder, Iirimaa).
 • Taastavat õigust paindlikult kohandades võib sellel olla tervendav mõju ohvrile ka kõige raskemate kuritegude puhul, nagu seksuaalne kuritarvitamine perekonnas (dr Marie Keenan, Iirimaa) või lähisuhtevägivald (Ian D. Marder ja Callie Zinsmeyer, Iirimaa).

Praktika

 • Enda ja kolleegide kogemusi jagavad PPA Lõuna prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Krista Klaus ning Ida prefektuuri noorsoopolitseinikud Jaana Malmberg ja Krisli Kaldaru.
 • Pandeemia ei katkestanud taastava õiguse asjatundjate tööd – tegevused ja koolitused kohandati ning lahendada aidati ka piirangutest põhjustatud konflikte ja muresid, selgub Ian Marderi ja Meredith Rossneri rahvusvahelisest ülevaatest.
 • Mida kevadine kriisiolukord õpetas ja mis aitas toime tulla Saaremaa sotsiaalvaldkonnas tegutsejatel, analüüsib abivallavanem Helle Kahm.
 • Numbrist saab lugeda ka töötukassa uutest võimalustest ja muudatustest puuetega laste tugiteenuste korralduses.

Ennetus

 • Barbara Haage (sotsiaalkindlustusamet) ja Epp Kerge (Tervise Arengu Instituut) kirjutavad ennetustöö korraldusest uuenenud tervise- ja heaoluprofiili abil.
 • Jaan Aps, Johanna Salu ja Erkki Kubber tutvustavad jalgpallil põhineva noorte arenguprogrammi SPIN mõjuanalüüsi tulemusi.

Sotsiaaltöö kui elukutse, eetika

 • Sageli arvatakse, et praktika toimub „põllul” ning seisab eraldi teooriast, mille konstrueerimine toimub akadeemilises maailmas. Emeriitprofessor ja arvukate raamatute autor Malcolm Payne (Suurbritannia) selgitab sotsiaaltöö puhul kehtivaid seoseid.
 • Numbrist saab lugeda ka eetikateemalist arutelu Kui inimene keeldub sotsiaaltöötaja abist ning kokkuvõtet rahvusvahelistest eetilistest juhisest sotsiaaltöötajaile koroonakriisi ajaks
 • Marju Selja lugu on pühendatud ühele suurimatest sotsiaaltöötajatest Jane Addamsile, kelle sünnist täitus tänavu 160 aastat.
 • Eetikareeglite järgimisest teadusuuringute kavandamisel ja elluviimisel annab ülevaate TAI inimuuringute eetikakomitee aseesimees Kadi Lubi.