Skip to content

HIV-i levik on viimasel kümnel aastal küll oluliselt vähenenud, kuid oli 2022. aastal siiski endiselt kõrgel tasemel

Teadusuudis

Tervise Arengu Instituut ja Terviseamet avaldasid raporti, mis kajastab HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilist olukorda Eestis aastatel 2013–2022.

Neil aastatel on uute HIVi juhtude arv vähenenud ligi 70% võrra. 2022. aastal oli Eestis registreeritud uusi HIVi nakkusjuhte 104 ning muret teeb teadmatus levikuteedest – vaid kolmandikul juhtudest oli nakatumistee teada.

Kokku diagnoositi 2022. aastal Eestis 250 uut HIVi juhtu, kuid nendest 146 juhul oli tegu migrantidega, kellest enamik oli juba varem oma HIVi nakatumisest teadlik ja osa neist saanud HIVi ravi oma päritoluriigis. Eestis registreeritud 104 uuest juhust moodustas 34% naiste nakatumine. Uutest juhtudest 61% avastati Tallinnas ja 21% Ida-Virumaal.

Teadaoleva levikuteega juhtudest nakatus 6% narkootikumide süstimisel, 19% homoseksuaalsel ning 66% heteroseksuaalsel teel. Registreeriti kolm emalt-lapsele nakkuse levikut. Positiivseks trendiks on HIVi juhtude vähenemine laste ja noorte seas, alla 20-aastaste hulgas olid vaid üksikud nakatumise juhud.

2022. aastal tehti 5% võrra rohkem HIV-teste kui 2021. aastal. Testide arv ei ole siiski tõusnud COVID-19 pandeemia eelsele tasemele. Vahepealsete aastate testimise languse peamiseks põhjuseks võivadki olla COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud piiranguid, mille ajal vähenes ligipääs plaanilisele ravile, aga ka anonüümsele testimisele. Vaja on paremini suunatud testimist neile, kes on tõenäolisemalt nakatunud.

Parandada tuleb ka andmete esitamist ja kvaliteeti. Oluline on, et kõigi uute HIVi juhtude nakkuse leviku teede andmed tuleb esitada Terviseameti nakkushaiguste infosüsteemi. Vaja on koguda ka seksuaalsel teel nakatunute partnerite HIV-riski andmeid.

Tutvu raportiga TAI kodulehel