Skip to content

Lapseootel ja väikelaste vanematele suunatud ennetustegevuste võrdlev analüüs

Uuring
Download (PDF, 1.52 MB)

Eestis sündis 2022. aastal 11 646 last, neist ema esimesi lapsi sündis 4636. Väikelastega perede jaoks on olemas mitmesuguseid toetavaid teenuseid, neist intensiivsemad ja universaalse katvusega on loote/vastsündinu ja ema tervisele keskenduv ämmaemanda tugi lapseootuse ja sünnituse ajal, hiljem lapse plaanilised tervisekontrollid perearsti juures. Vanematele pakutakse ka mitmekülgseid koolitusi, psühholoogilist  nõustamist, imetamisnõustamist, pereteraapia ja -lepituse teenust. Olemas on ka eripalgeline mitteformaalsete teenuste pakkujate ring.

Oluline on uurida, millised ennetustegevused  võimaldavad lapse sünniga seotud raskuskohtadega parimal moel toime tulla ja luua tuleb võimalused kõigil neist osa saada.

Analüüsi eesmärk on välja selgitada, millised lapseootel ja väikelaste vanemate vaimset  tervist ja vanemlikke oskusi toetavad teenused/ennetustegevused on Eestis olemas ning millised võiksid maailmapraktikale toetudes veel vajalikud olla. Kitsamalt vaadeldakse analüüsi käigus tõenduspõhiseid rasedatele ning väikelaste (kuni 24-kuuste laste) vanematele suunatud ennetustegevusi, mis tugevdavad lapsevanemate vanemlikke oskusi ja/või vaimset heaolu. Sealjuures on fookuses ennetuse mõju lapsevanemale. Vaadeldakse nii universaalse, valikulise kui ka näidustatud tasandi ennetustegevusi.

Analüüsi eesmärgi saavutamiseks:
1) kaardistati Eestis kasutusel olevad temaatilised ennetustegevused;
2) võrreldi rahvusvahelisi temaatilisi ennetustegevusi;
3) esitati soovitused Eesti konteksti sobivaimate täiendavate ennetustegevuste kohta.

Eesmärk on kirjeldada 3–5 kõrgelt tõendatud ennetustegevust, millest soovitatakse Eestis kohandada kuni kaht tegevust. Selleks antakse ülevaade viimase viie aasta jooksul teaduskirjandusest tuvastatud kõrge tõendatuse tasemega ennetustegevuste kohta.

Analüüs valmis Tervise Arengu Instituudi tellimusel. Programmi elluviimist rahastatakse ESF+ 6. prioriteetse suuna meetmest 21.4.7.9 „Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele“ TAT „Laste ja perede toetamine“

Lapseootel_ja_vaikelaste_vanematele_suunatud_ennetustegevuste_analuus_LOPPARUANNE_02-2024

Detailed info

Year
2024
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Ly Lõhmus, Laura Kalda, Riina Raudne, Elis Haan, Anneli Veispak, Kristiina Uriko, Age Toomla, Marleen Pedjasaar