Skip to content

Tallinna ja Tartu reovee 2023. aasta uuring uimastite jääkide suhtes

Uuring
Download (PDF, 2.91 MB)

Kommunaalreovee analüüs on üks võimalus, kuidas hinnata uimastite tarvitamist kindlas piirkonnas. Reoveest analüüsitakse narkootikumide, alkoholi ja tubaka metaboolseid ehk läbi ainevahetuse tekkivaid jääke (organismi läbimata jäägid tulemust ei mõjuta). Amfetamiini, metamfetamiini ja MDMA puhul analüüsitakse puhta aine sisaldust reovees, mitte metaboolseid jääke (võib sisaldada ka organismi läbimata jääke).

Nädalane reoveeuuring toimus Tallinnas ja Tartus ajavahemikul 03.–10.10.2023. Mõlema linna puhul olid uuritavad ained samad, mis eelnevatel uuringuaastetel. Tuntud uimastitele lisaks analüüsiti reoveest ka uusi psühhoaktiivseid aineid. Nii Tallinna kui ka Tartu linna 2023. aasta uuringutulemusi saab võrrelda eelmistel aastatel tehtud reoveeanalüüsidega uimastite jääkide suhtes.

2023. aasta uuringu peamine murettekitav leid on järjest kasvav kanepitoodete (THC-COOH) ja kokaiini tarvitamine.

Uuring põhineb üleeuroopalisel SCORE protokollil. Uimastijääkide leidude reoveeuuringu koordinaator, algataja ja rahastaja on Tervise Arengu Instituut. Uuringu koostööpartneriteks veeproovide kogumisel olid AS Tallinna Vesi ja Tartu Veevärk AS. Reoveeproovide analüüsimudeli väljatöötamisel ja analüüsi tegemisel on Tervise Arengu Instituudi koostööpartner Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI).

Vaata ka eelmisi uuringuid:

Reovee_uuring_2023

Detailed info

Year
2024
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Katri Abel-Ollo, Aime Riikoja, Tarmo Barndõk, Aljona Kurbatova
ISBN
978-9949-666-52-2