Skip to content

Hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalise koolitusprogrammi tulemuslikkuse hindamine (2018–2023)

Uuring
Download (PDF, 815.8 KB)

Raport keskendub hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalise koolitusprogrammi tulemuslikkuse hindamisele.

Kuue aasta jooksul (2018–2023) on Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalise koolitusprogrammi raames asutuste sisekoolitajateks koolitatud 139 töötajat 59 asutusest. Koolitust rahastati Euroopa Sotsiaalfondi TAT meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja koolitusprogrammi tulemuslikkus ja võimalikud arendustegevused, sh uurida, millised on koolituse nõrgad küljed ja jätkusuutlikkuse tagamise võimalused. Selline täienduskoolitus toimus Eestis esimest korda ja seetõttu ei ole ka varasemalt sel teemal uurimusi ellu viidud.

Tulemustest saab esile tuua, et koolitusprogrammis osalenute õpimotivatsioon ja rahulolu koolitusega oli suur ning uuringus osalenud kinnitasid selle koolituse vajalikkust, eriti olukorras, kus dementsuse temaatikale ei ole eelnevatel aastakümnetel tähelepanu pööratud. Seepärast sisaldasid täienduskoolituse raames saadud teadmised õppija jaoks palju uut infot, mis aitas kaasa hoiakute kujunemisele ja toetas töömotivatsiooni, et viia ellu muudatusi oma töökohal dementsussõbralike kohanduste tegemisel ja tagada dementsusega klientidele heaolu.

Raportist leiab ka soovitused, mida kaaluda järgmiste teemakohaste uuringute ettevalmistamisel ja elluviimisel.

Dementsuseteemalise_koolituse_tulemuslikkuse_uuring.pdf

Detailed info

Year
2023
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Merle Varik ja Marika Kookla