Skip to content

Reoveeuuring: kokaiini tarvitamine on Eestis kanda kinnitanud

Uudis

Justiitsministeeriumi hiljuti tellitud reoveeproovide analüüs annab teavet narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarbimisest Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Viljandis, Maardus, Rakveres, Sillamäel, Valgas, Võrus, Haapsalus ja Paides.

Viimatised reoveeproovid võeti linnades 8. novembril vastu 9. novembrit 24 tunni jooksul. Rakveres võeti proove 15. novembril. Reoveeuuringute käigus võetud proove analüüsib Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, kes suudab indikaatoruuringute käigus anda väga täpse pildi uimastite levimise hetkeolukorrast.

 

Seekordsest uuringust ilmnes, et kanepi ja amfetamiini jääkide tase linnade reovees oli oluliselt väiksem kui augustis. Kokaiini puhul suuri muutusi polnud, selle jääke on enim leitud Tallinna reoveest juba kevadest saati. MDMA ja metadooni jääke leiti augustikuu uuringust nähtuga sarnasel tasemel. Metamfetamiini leiti eelmise uuringuga võrreldes enam Narva reovees.

Ülekaalukalt levinuim aine on Eestis jätkuvalt kanep, mille jääkide tase oli enamikus linnades oluliselt väiksem kui suvel. „Kanepit leiti seekord enim Narva reoveest. See oli ka ainus linn, kus kanepi näitaja oli augustikuuga võrreldes suurenenud. Ülejäänud linnadega võrreldes oli kanepi jääke rohkem ka Kohtla-Järve Ahtme linnaosast, Pärnust ja Tallinnast võetud proovides,“ rääkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Andri Ahven.

Uuringu järgi on Eestis üsna laialdaselt levinud ka amfetamiin. Selle jääke leiti enim Kohtla-Järve Ahtme linnaosas ning Maardu reovees, kusjuures ainete jääke oli augustikuuga sarnasel tasemel. Amfetamiini jääke leidus jätkuvalt kõikide linnade reoveeproovides.

Levikult kolmandal kohal püsib jätkuvalt kokaiin, mida leidus samuti kõikide vaadeldud linnade reovees. Kõige enam leiti seda Tallinnas, millele järgnesid Rakvere ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosa. Kõige vähem leidus kokaiini Sillamäel, Viljandis ja Võrus, kus aine jääkide tase oli üsna sarnane.

Metadooni jääkide näit oli Maardus võrreldes augustiga kahekordistunud. Varasemast veidi enam oli metadooni ka Narvas, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas ja Sillamäel. Metadooni ei leidunud Haapsalu, Paide, Rakvere, Tartu, Valga ja Võru reoveest.

Metamfetamiini leiti võrreldes augustikuus tehtud uuringuga seekord märksa enam Narvast, selle jääke oli mõnevõrra rohkem ka Paides, Rakveres, Valgas ja Sillamäel. Teistes linnades olid selle aine näidud langenud. Metamfetamiini ei leitud Haapsalus, Viljandis ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosas võetud proovidest.

MDMA-d leiti enim Maardust ning üsna sarnasel tasemel ka Tallinnast, Rakverest, Tartust, Valgast, Kohtla-Järve Ahtme linnaosast. Viljandi, Sillamäe, Paide ja Haapsalu reoveest seda ainet ei tuvastatud.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) teaduri Katri Abel-Ollo sõnul näitab sel aastal tehtud indikaatoruuringute tulemuste võrdlus, et kanepi ja amfetamiini tarvitamisel on näha lisaks pidevale tarvitamisele ka sesoonset trendi. Oletatavalt on see seotud meelelahutusega, kusjuures suvel võetud proovide näitajad on enamikes linnades aasta suurimad.

„Reoveeuuringud kinnitavad ka viimaste aastate trendi, et kokaiin on muutunud järjest kättesaadavamaks ja selle tarvitamine on levinud üle terve Eesti. Kui 2022. aasta uuringus oli linnu, kus kokaiini reovees ei leitud, siis 2023. oli kokaiin juba kõikides linnades. Kokaiini tarvitamise tõus viimastel aastatel on väga murettekitav nähtus, mis toob tulevikus meie tervishoiusüsteemile tõsise lisakoormuse. Kokaiin tarvitamisel tekib kiiresti nii sõltuvus kui ka teised vaimse ja füüsilise tervise probleemid,“ kommenteeris TAI teadur Katri Abel-Ollo.

Uuringusse hõlmatud uutest ainetest leiti alfa-PVP-d seekord vaid Narva reoveest. Üliohtlikku protonitaseeni leidus vaid Maardu reovees. 3/4-MMC-d leidus Haapsalus, 2-FDCK-d Tartus. Mitragüniini jääke oli seekord Pärnu, Valga ja Tartu reovees. Buprenorfiini, mida kasutatakse opioidsõltuvuse asendusravimina ja valuravis, leidus aga Narva ja Sillamäe reovees.

TAI teaduri sõnul on uute psühhoaktiivsete ainete leidudest probleemiseim just sünteetiline opioidi, protonitaseeni leid. „2023. aastal on üle poolte narkootikumide üledooside surmadest seotud just protonitaseeni või metonitaseeni tarvitamisega. Samas on igasuguste uute psühhoaktiivsete ainete leiud reovees murettekitavad. Ühelt poolt näitab see uute ainete piisavalt laia tarvitamist piirkonnas, et aine üldse oleks tuvastatav reoveest. Teisalt on uute ainete tarvitamine alati riskantne tegevus, sest puudub tõenduspõhine teave nende lühi- ja pikaajalistest mõjudest inimese organismile,“ sõnas Katri Abelo-Ollo. „Näiteks Tartus leitud 2-FDCK on ketamiini analoog, kus kloori rühm on asendatud fluoriga. Hiljutise aine tekkimise tõttu on ühendi farmakoloogilised eripärad enamasti ebaselged. Teada on vaid, et teatatud mõjud on sarnased selle algühendi ketamiiniga,“ lisas TAI teadur.

Opioidsõltuvuse asendusravis kasutatavate ravimite leiud reovees on ootuspärased. „Kuigi nii metadooni kui ka buprenorfiini leidub ka mustal turul, tarvitatakse neid ravimeid siiski valdavalt sihtotstarbeliselt ravi eesmärgil ja seda saadakse ravikeskusest,“ selgitas TAI teadur Katri Abel-Ollo.

Justiitsministeeriumi nõunik Andri Ahven juhib tähelepanu, et uuringu tulemusi võivad mõjutada näiteks rahvaüritused just väikestes linnades. „Seejuures ei saa uuringu tulemustest teha väga pikaajalisi järeldusi ainete tarvitamise püsiva mustri kohta. Need võivad avalduda alles pikema aja jooksul eri uuringute tulemuste võrdlemisel,“ rõhutas Andri Ahven justiitsministeeriumist.

Nii viimatise kui ka varem tehtud reoveeuuringute tulemustega saab tutvuda justiitsministeeriumi graafikutelt. Uuringu tulemused on kuvatud tarbitud ainete annuste arvu kaudu 1000 elaniku kohta ühes ööpäevas.