Skip to content

RHK ehk rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon

RHK tähendab rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni (ingl k ICD, international classification of diseases). Tegu on rahvusvahelise diagnooside, kaebuste ja seisundite standardiga, mille alusel kogutakse ja tehakse haigestumise ja surma põhjuste statistikat ning analüüsitakse terviseseisundeid ja trende nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul tasandil. RHK jaotistes on igal haigusel, häirel, vigastusel või seisundil oma unikaalne kood, mis koosneb tähest ja kahest numbrist, paljudel juhtudel saab lisada veel täpsustuse.

RHK-10

RHK-10 on rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. versioon, mis on kasutusel 1992. aastast. RHK-10s on haigused ja seisundid jagatud 21 peatükki:

 1. Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99)
 2. Kasvajad (C00-D48)
 3. Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid (D50-D89)
 4. Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00-E90)
 5. Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99)
 6. Närvisüsteemihaigused (G00-G99)
 7. Silma- ja silmamanuste haigused (H00-H59)
 8. Kõrva- ja nibujätkehaigused (H60-H95)
 9. Vereringeelundite haigused (I00-I99)
 10.  Hingamiselundite haigused (J00-J99)
 11. Seedeelundite haigused (K00-K93)
 12. Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99)
 13. Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99)
 14.  Kuse-suguelundite haigused (N00-N99)
 15. Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood (O00-O99)
 16.  Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid (P00-P96)
 17.  Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad (Q00-Q99)
 18.  Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed (R00-R99)
 19.  Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed (S00-T98)
 20.  Haigestumise ja surma välispõhjused (V01-Y98)
 21. Tervise seisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99)

Eestikeelne RHK-10 on avaldatud Sotsiaalministeeriumi veebis.  RHK XML-failid asuvad TEHIKu teabekeskuses. RHK-10 käsiraamatule (trükis avaldatud 1996) pääseb ligi siit.

Muudatus- ja täiendusettepanekud edastage klassifikaatori sisu haldajale, Sotsiaalministeeriumile, aadressil info@sm.ee. Publitseeritud failidega seotud küsimused edastage palun andmekorraldus@tehik.ee.

RHK-11

RHK-11 rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 11. versioon, mis kehtib 1. jaanuarist 2022. RHK-11 ei ole Eestis veel kasutusele võetud, seda praegu tõlgitakse. RHK-11 tõlkimist korraldab Tervise arengu instituudi meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus, tõlkemeeskonda kuuluvad ekspert-terminoloogid, erialaseltside esindajad ja toimetajad.

Võrreldes RHK-10-ga sisaldab RHK-11 oluliselt rohkem teavet terviseseisundite kohta ja muutunud on ka koodi ülesehituse loogika, esindades koode vorminguvahemikus 1A00.00-ZZ9Z.ZZ.

Seisundi põhinimetusele lisaks on RHK-11s toodud ka seisundi sünonüümid ja kaasa arvatud terminid. Sünonüümid toimivad RHK-11 veebis otsisõnadena, et aidata eri aegade terminoloogiaga harjunud klassifikaatori kasutajaid õige koodini jõudmisel. Nimetusele ja sünonüümidele lisaks on toodud seisundi kirjeldus ja lisainfo jaotises ka kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised. Spetsiaalse kodeerimisvahendiga (Coding Tool) saab seisundit kirjeldada varasemast oluliselt täpsemalt ja luua seeläbi ka kvaliteetsemaid ja sisulisemaid RHK andmeid.

RHK-11s on haigused ja seisundid jagatud 26 põhipeatükki ja kahte lisapeatükki:

 1. Teatavad nakkus- ja parasiithaigused 
 2. Kasvajad 
 3. Vere- ja vereloomeelundite haigused 
 4. Immuunsüsteemi haigused 
 5. Sisesekretsiooni-, toitumis- või ainevahetushaigused 
 6. Psüühika-, käitumis- ja neuroarenguhäired 
 7. Unehäired 
 8. Närvisüsteemi haigused 
 9. Silmahaigused 
 10.  Kõrvahaigused 
 11. Ringeelundite haigused 
 12.  Hingamiselundite haigused 
 13.  Seedeelundite haigused 
 14.  Nahahaigused 
 15.  Lihasluukonna ja sidekoehaigused 
 16.  Kuse-suguelundite haigused 
 17.  Seksuaaltervisega seotud seisundid 
 18.  Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood 
 19.  Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid 
 20.  Arenguhäired 
 21. Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliinilised leiud 
 22.  Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed 
 23.  Haigestumise ja surma välispõhjused 
 24.  Terviseseisundit mõjustavad tegurid või kontaktid terviseteenistusega 
 25.  Eriotstarbega koodid  
 26.  Traditsioonilise meditsiini seisundid

V Funktsioneerimisvõime hindamine 

X Lisakoodid 

RHK-11 saab oma töölauale liidestada API-liidestuse abil. RHK-11 uuendamine toimub spetsiaalses WHO klassifikaatorite arendusveebis ja uuendused on RHK-11 veebis avalikud pärast versiooniuuendust.

RHK materjale

RHK-11 ametlik koduleht (inglise keeles)

RHK-11 ametlik brauser (inglise keeles)

RHK-11 käsiraamat (inglise keeles)

RHK-11 kodeerimisvahend (inglise keeles)

RHK-11 API liidestuse info (inglise keeles)

RHK-11 Youtube’i kanal

SNOMED CT ja RHK-11 võrdlus

Oluline

RHK-11 kasutuselevõtu aega Eestis ei ole kokku lepitud, sest paljud selleks vajalikud ettevalmistustööd, sh analüüs, on alles plaanis. RHK-11 tõlgitakse ja toimetatakse ning esimene versioon valmib 2025. aasta suvel. Täpsematest kasutuselevõtu plaanidest ja tegevustest annab teada klassifikaatorite ja koodiloendite koordinatsioonikogu.

RHK-11 tõlkimise hetkeseisu ja valmimise kohta saab küsida kompetentsikeskuse meiliaadressilt medterm@tai.ee.