Skip to content

Tervishoiutöötajate ja nende sissetulekuga seotud riikliku statistika tegemine Maksu- ja Tolliameti andmete põhjal

Uuring
Download (PDF, 2.94 MB)

Tervise Arengu Instituut kogub igal aastal andmeid tervishoiutöötajate ja nende töötasu kohta. Seda statistikat vajatakse tervishoiutöötajate arvu, ametikohtade, koormuse ning sissetulekute analüüsiks. Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt ja ettevõtetelt ning nimistuga töötavatelt perearstidelt. Andmete esitamine TAI-le on tervishoiuteenuse osutajate jaoks suur ajakulu ja koormus. Halduskoormuse vähendamise eesmärgil otsib TAI võimalusi juba olemasolevate haldusandmete kasutuselevõtuks statistika andmeallikana ja dubleeriva andmekogumise lõpetamiseks.

Ellu viidud võrdlusanalüüs näitas, et põhimõtteliselt on registriandmetele üleminek võimalik, sest märgatavad lahknevused andmetes puudusid. Erinevused kahe andmekogumise meetodi ja andmeallika vahel olid väiksed ning ei mõjutanud oluliselt tulemust tervishoiutöötajate arvus ja nende palga statistikas. MTA andmetele üleminekul põhineksid tervishoiu valdkonna töötajate ja nende töötasu statistika näitajad registriandmetel ning see oleks mõistlik ja säästlik lahendus.

Registriandmetele üleminekut takistav tegur on TAI mittekuulumine riikliku statistika tegijate hulka. Ehkki TAI teeb lähtuvalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusest Eesti tervishoiustatistikat, järgides riikliku statistika põhimõtteid, ja esindab Eestit rahvusvahelistes organisatsioonides tervise- ja tervishoiustatistika valdkonnas, ei ole vaatamata korduvatele läbirääkimistele õnnestunud saada riikliku statistika tegijaks. TAI-l on äärmiselt raskendatud andmete ristkasutamine, st juba kogutud andmete saamine riiklikest registritest ja ametkondlikest andmekogudest. Sellest tulenevalt peavad oma põhitegevuse tõttu niigi koormatud TTO-d kandma mitmekordset andmeesituskoormust.

Tervishoiutootajate_MTA_TAI_analuus

Detailed info

Year
2023
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Tiiu-Liisa Rummo
ISBN
978-9949-666-50-8