Skip to content

Värsked andmed: uuringud, protseduurid ja meditsiiniseadmete kasutus 2022. aastal

Statistika

Tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldati 2022. aasta diagnostiliste uuringute ning taastusravi- ja hemodialüüsi protseduuride ning kõrgtehnoloogiliste seadmete andmed ning eraldi on radioloogia kokkuvõte ning seadmed välja toodud haiglavõrgu arengukava haiglate (tabelid HH06 ja HH09) järgi.

Eelmisel aastal tehtud diagnostiliste uuringute ja raviprotseduuride arvud 100 haigla-, päevaravi ja ambulatoorse patsiendi kohta ning muutus võrreldes 2021. aastaga on esitatud allpool asuvas tabelis. Uuringuliikidest kõige rohkem tehti laboratoorseid uuringuid, mille arv kasvas koroonapandeemia tõttu aastatel 2020 ja 2021 märkimisväärselt, kuid viimasel aastal samuti langes kõige rohkem (-10,2%). Enamiku uuringu- või protseduuriliikide korral uuringute või protseduuride arv 100 patsiendi kohta kasvas, kõige rohkem kasvas endoskoopiliste uuringute arv (+24%).

Uuringud ja protseduurid 2021 vs 2022

Tervisestatistikas kogutakse andmeid järgmiste kõrgtehnoloogiliste seadmete kohta: kompuutertomograaf, magnetresonantstomograaf, gammakaamera, footonemissioontomograaf, angiograaf, litotripsiaseade, positronemissioonitomograaf, kiiritusraviseade, mammograaf, hemodialüüsiaparaat, barokamber, narkoosiaparaat ja hingamisaparaat.

Aastatel 2019-2022 kasvas kõrgtehnoloogilistest seadmetest kõige rohkem hingamisaparaatide arv –  370-lt 527 aparaadini, sealjuures aastatel 2021-2021 40 aparaadi võrra (+8,2%). Võrreldes 2021. aastaga on tervishoiuteenuse osutajatele lisandunud ka üks magnetresonantstomograaf, üks mammograaf ja üks barokamber.

Andmebaasist leiate uuringute/protseduuride arvud vanusrühmade (kokku, 0-14, 15 ja vanemad), teenuse osutamise viisi (kokku, haiglaravi, päevaravi ja ambulatoorne ravi), maakondade ja teenuseosutaja liigi (kokku, haigla, perearstiabiasutus, eriarstiabiasutus, ..., muu asutus) järgi.