Skip to content

Tõhus koostöö lastevanematega: täienduskursuse väljatöötamine

Uuring
Download (PDF, 4.92 MB)

Raport annab ülevaate uue klassiga alustavatele õpetajatele mõeldud täienduskursuse „Tõhus koostöö lastevanematega“ väljatöötamise protsessist, sh kahest toimunud koolituskorrast ja osalejate hindamisest.

Kursuse väljatöötamise eesmärk on edendada õpetajate sotsiaal-emotsionaalset pädevust arendades nende autonoomiat toetavat suhtlemist ja koostöövalmidust lastevanematega suheldes.

Täienduskursuse väljaarendamine sai alguse Riigikantselei Innovatsiooniprogrammis, kus otsiti lahendusi koolikeskkonnas laste vaimse tervise toetamiseks. Meeskonda kuulusid Haridus- ja Noorteameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumi, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Lastevanemate Liidu ja Innotiimi esindajad.

Kursuse töötas välja kitsam tuumikmeeskond, kuhu kuulusid eksperdid Tallinna Ülikoolist ja Tervise Arengu Instituudist.

Tohus_koostoo_lastevanematega_taienduskursuse_valjatootamine

Detailed info

Year
2023
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Elina Malleus-Kotšegarov, Maile Käsper ja Karin Lillemaa