Skip to content

Prostitutsiooni kaasatud naiste terviseuuring

Uuring
Download (PDF, 1.02 MB)

Prostitutsiooni kaasatud naiste terviseuuringu aruandes kajastatakse andmeid, mis koguti 5. oktoobrist 2021 kuni 23. veebruarini 2022. Uuringusse kaasati MTÜ Eluliini Tallinna keskuse ATOLLi kliendibaasil põhineva mugavusvalimi alusel 150 naist, kelle elukoht või prostitutsiooniga tegelemise põhikoht on Tallinn ja Harjumaa.

Tervise Arengu Instituut korraldas selles rahvastikurühmas uuringut neljandat korda. Uuringute eesmärk on saada regulaarne ülevaade peamiste vere ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ning muude terviseprobleemide levimusest, seksuaalse riskikäitumise levimusest ja seda mõjutavatest teguritest prostitutsiooni kaasatud naiste hulgas. Uuringus osalejad täitsid elektroonilise küsimustiku ning andsid vereproovi ja tupekaape, et tuvastada seksuaalsel teel levivaid infektsioone.

Prostitutsiooni_kaasatud_naiste_terviseuuring

Detailed info

Year
2023
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Liilia Lõhmus, Anne Murd, Sigrid Vorobjov
ISBN
978-9949-666-49-2