Skip to content

Varasemaga võrreldes tehakse enam kaugvastuvõtte

Statistika

2022. aastal registreeriti 6,9 miljonit arsti, õe ja ämmaemanda ambulatoorset kontaktvastuvõttu, veidi üle 6 miljoni kaugvastuvõtu ja 355 818 koduvisiidi ning ligi 1,95 miljonit vastuvõttu kõigil hambaravi erialadel kokku, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast.

Mullu tehti tervishoiukontakte kokku sama palju kui aasta varem. Seejuures aga kasutati tervisemurede lahendamiseks varasemast rohkem tavapäraste kontaktvastuvõttude asemel kaugvastuvõtu võimalusi ehk suhtlust distantsilt. Eelneva perioodiga võrreldes tegid õed kolmandiku võrra rohkem kaugvastuvõtte.

Koduvisiitide trend

„Arsti, õe ja ämmaemanda ambulatoorse töö maht ei ole vähenenud, vaid muutunud on töölaad ehk enam kasutatakse patsientide terviseprobleemidega tegelemisel muid viise kui silmast-silma kontakti,“ selgitas tervisestatistika osakonna analüütik Eva Anderson. „Kokku registreeriti üle 1,33 miljoni tervishoiukontakti, mis teeb keskmiselt kümme tervishoiukontakti ühe elaniku kohta aastas – nendest kuus pöördumist on arsti ja neli õe või ämmaemanda poole,“ täpsustas ta.

Mullu tegid arstid 5,4 miljonit kontaktvastuvõttu, mida oli veidi vähem kui 2021. aastal. Endiselt vähenes kontaktvastuvõttude arv perearstidel ja suurenes eriarstidel, vastavalt oli langus viis ja kasv kaks protsenti. Kaugvastuvõtte tegid arstid sama palju kui aasta varem – veidi üle 3 miljoni. Mõnevõrra vähem oli kaugvastuvõtte perearstidel, samas kui eriarstidel oli neid kaheksa protsenti rohkem. Arstid, peamiselt perearstid teevad üha vähem koduvisiite. Mullu tehti 10 255 koduvisiiti, mida oli 13 protsenti vähem kui 2021. aastal.

Õe ja ämmaemanda kontaktvastuvõtte tehti 1,5 miljonit, mida oli varasemaga võrreldes 14 protsenti vähem. Sealhulgas tegid kontaktvastuvõtte pereõed 18 protsenti ja ämmaemandad seitse protsenti vähem. Seejuures moodustavad pereõe kontaktvastuvõtud üle poole kõikidest õe kontaktvastuvõttudest. Kaugvastuvõtte tehti aga viiendiku võrra rohkem kui aasta varem, kokku 2,96 miljonit. Enamuse kaugvastuvõttudest teevad pereõed (2,4 miljonit), kes tegid neid kolmandiku võrra rohkem kui aasta varem. Ämmaemandad tegid kaugvastuvõtte varasemast aga 10 protsenti vähem. Koduvisiite tehti 345 563, mida oli veidi enam kui 2021. aastal. Üle poole koduvisiitidest tehakse õendusabiasutustes töötavate ja kolmandik haiglas töötavate õdede poolt. Kuigi ämmaemanda koduvisiitide arv on väiksem kui õdedel, registreeritakse neid aasta-aastalt üha enam – 2022. aastal 4 526, mida oli ligi 1,7 korda rohkem kui 2021. aastal ja ligi 9 korda rohkem kui 2019. aastal.

2022. aastal tehti Eestis kõigil hambaravi erialadel kokku ligi 1,95 miljonit vastuvõttu, ehk 1,5 protsenti enam kui aasta varem. Hambaravi vastuvõttudest enamuse moodustavad hammaste ravivisiidid (1,58 miljonit), mida oli veidi üle kolme protsendi enam kui 2021. aastal. Seejuures on hammaste ravivisiitide osakaal kõigist hambaravi erialadel tehtud vastuvõttudest jäänud võrreldes eelmise aastaga samale tasemele (81%).

Üks Eesti elanik külastab hambaarsti keskmiselt 1,4 korda aastas. Kui hambaarsti juures soovitatakse hambaid kontrollimas käia regulaarselt vähemalt 1-2 korda aastas, siis teeb ligi 30 protsenti lastest ja pea pooled täiskasvanud inimestest seda siiski harvem kui korra aastas. Mullu külastas hambaarsti 717 739 inimest, neist 152 937 last vanuses 0–14-aastat. 2022. aastal käis hammaste raviga seotud vastuvõtul või hambaid kontrollimas veidi üle 70 protsenti 0-14 aastastest lastest ja ligi pooled 15. aastastest ja vanematest inimestest.

Suuhügienisti külastati möödunud aastal 30 550 korda, seda oli ligi üheksa protsenti enam kui 2021. aastal, kuid laste (antud juhul 0–14-aastased) vastuvõtud moodustasid kõikidest suuhügienistide juurde tehtud vastuvõttudest vaid väikse osa – veidi üle kaheksa protsendi. Suuhügienisti juures käiakse siiski harva. Üldisele suutervisele ning suu- ja hambahaiguste ennetamisele pööratakse küll rohkem tähelepanu peale 15 eluaastat, kuid suuhügienisti vastuvõtul käis 2022. aastal sellest hoolimata vaid veidi üle 1 protsendi 0-14 aastastest lastest ja 2,5 protsenti täiskasvanutest.

Ortodonti külastati 180 821 korral - sellest pooled moodustasid laste (antud juhul 0–14-aastased) poolt tehtud vastuvõtud. Kokku paigaldati 32 836 ortodontilist aparaati, millest ligi 68 protsenti olid suust mitte-eemaldatavad.

Andmed on kättesaadavad tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Interaktiivsed graafikud on kättesaadavad arstide, õdede ja ämmaemandate kontakt-, kaugvastuvõttude ja koduvisiitide ja hambaravi vastuvõttude kohta.