Skip to content

Elanike hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest (EHAAT) 2022

Uuring
Download (PDF, 274.64 KB)

Elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholi tarvitamisest (EHAAT) on TAI küsitlusuuring, mille eesmärk oli saada terviklik ülevaade alkoholi tarvitamisega seotud teadmistest, uskumustest, hoiakutest, sotsiaalsetest normidest ja tavadest Eestis.

TAI EHAAT infoleht.pdf

Detailed info

Year
2023
Publisher
Tervise Arengu Instituut