Skip to content

#GetScreenedEU: Võta aega enda ja oma tervise jaoks

Uudis

Euroopa Komisjoni ja Tervisekassa suvine teavituskampaania #GetScreenedEU julgustab eestlasi osalema tasuta vähi sõeluuringutel, kuhu alates 2021. aastast on oodatud ka ravikindlustamata inimesed. Terviseuuringud on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta meestele ning naistele vähi ja vähieelsete seisundite varaseks avastamiseks.

Tervisekassa viib läbi riiklikke rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringuprogramme, kuid paljud mehed ja naised ei jõua erinevatel põhjustel siiski oma tervist kontrollima. Euroopa Liidu liikmesriikide statistika võrdlusandmetel jääb eestlaste sõeluuringutel osalemise aktiivsus alla Euroopa Liidu keskmise. EL on seadnud eesmärgiks, et 2025. aastaks jõuab rinna-, emakakaelavähi- ja jämesoolevähi sõeluuringule 90% sihtrühma kuuluvatest inimestest. Euroopa Komisjon ja Tervisekassa kutsuvad mehi ja naisi üles osalema Eestis tasuta vähi sõeluuringutel, mis võib päästa nende elu. 

Vähi sõeluuringu programme korraldab ja viib läbi iga Euroopa riik või piirkond ise. Euroopa Komisjoni teavituskampaania #GetScreenedEU tuletab meelde, et oma tervise hoidmine on igaühe kätes, ja julgustab ennetavalt vähi tervisekontrolli läbima. Eelkõige on kampaania eesmärk jõuda sõnumiga nende sõeluuringule oodatud inimesteni, kes kiire elutempo või muude põhjuste tõttu vähem tõenäoliselt uuringul osalevad. 

„Iga neljas kaotatud elu ELis on seotud vähiga. Vähktõve varajasema avastamisega saab seda muuta, aga selleks on vaja, et inimesed osaleksid sõeluuringutel,“ ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela

„Maailmas on palju asju, mida ei saa mõjutada ega kontrollida. Vähi sõeluuringul osalemine annab võimaluse kontrollida kõige tähtsamat - oma tervist. Vähki on võimalik ennetada ja ka edukalt ravida, kui see avastatakse varakult. Kui saad kutse, siis võta hetk enda ja oma tervise jaoks ning pane aeg kirja sõeluuringule!“ lausus Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna

vähiuuringud

 

Varajane avastamine päästab elusid 

 • 2020. aastal diagnoositi Euroopa Liidus vähk hinnanguliselt 2,7 miljonil inimesel ja rohkem kui 1,3 miljonit inimest kaotas haiguse tõttu elu. 
 • Varakult avastatud vähk on ravitav. Sõeluuringud võimaldavad vähki ennetada ja avastada varajases staadiumis, mis suureneb ravivõimalusi, päästab elusid ja parandab elukvaliteeti. 

Rinnavähi sõeluuring 

 • Vaatamata sellele, et rinnavähi sõeluuringutel osalemise määr on viimastel aastatel kasvanud, on see Eestis endiselt üks ELi madalamaid. 2021. aastal osales TAI andmetel rinnavähi sõeluuringul 58,7% sõeluuringule kutsutud naistest.
 • Eestis kutsutakse 50–68-aastaseid naisi rinnavähi sõeluuringule iga kahe aasta tagant. 2023. aastal saavad kutse uuringule naised sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973. Kutse on leitav digiloos saatekirjade all. 
 • 2023. aastal on rinnavähi sõeluuringule kutsutud 90 400 naist, kellest vähi sõeluuringute registri andmetel on esimesel poolaastal 31% uuringul käinud.

 

Emakakaelavähi sõeluuring 

 • 2021. aastal osales TAI andmetel Eestis emakakaelavähi sõeluuringul vaid 50,9% uuringule kutsutud naistest. 
 • Eestis kutsutakse 30–65-aastaseid naisi emakakaelavähi sõeluuringule iga viie aasta tagant. 2023. aastal saavad kutse uuringule naised sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 ja 1993. Kutse on leitav digiloos saatekirjade all. 
 • 2023. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud 73 800 naist, kellest vähi sõeluuringute registri andmetel on esimesel poolaastal 29% uuringul käinud.
 • Alates 2021. aastast on võimalik aasta teises pooles teha HPV kodutesti naistel, kes esimesel poolaastal pole jõudnud emakakaelavähi sõeluuringul osaleda. 
 • 2024. aastal on HPV kodutest sihtrühmale kättesaadav alates aasta algusest. Rohkem infot leiab TAI kodulehelt.

 

Jämesoolevähi sõeluuring 

 • 2021. aastal osales jämesoolevähi sõeluuringul 42,4% uuringule kutsutud meestest ja 53% kutsutud naistest.
 • Eestis kutsutakse 60-68-aastaseid mehi ja naisi jämesoolevähi sõeluuringule iga kahe aasta tagant. Sel aastal saavad kutse uuringule mehed ja naised sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961 ja 1963. Kutse on leitav digiloos saatekirjade all. 
 • 2023. aastal on jämesoolevähi sõeluuringule kutsutud 82 300 meest ja naist, kellest vähi sõeluuringute registri andmetel on esimesel poolaastal 30% uuringul käinud.

 

Vähivastane võitlus ELis 

 • Euroopa vähktõve vastase võitluse kava järgi on Euroopa Liidu eesmärk toetada vähivastast võitlust, ennetustegevust, varajast avastamist, ravi ja hooldusravi ning tõsta elukvaliteeti pärast diagnoosimist. 
 • See hõlmab sealhulgas ELi riikide toetamist, et kõigil oleks võrdne juurdepääs vähi sõeluuringule. EL on seadnud eesmärgiks, et 2025. aastaks jõuab rinna-, emakakaelavähi- ja jämesoolevähi sõeluuringule 90% sihtrühma kuuluvatest inimestest. 
 • EL ajakohastas hiljuti vähi sõeluuringute soovitusi ja suuniseid eesmärgiga suurendada sõeluuringute osalusmäära, tuua rohkem inimesi regulaarselt sõeluuringutel osalema ja tõhustada seeläbi vähiennetust. Euroopa Liit eraldab Euroopa vähktõvevastase võitluse kava raames neli miljardit eurot võitluseks vähiga.