Skip to content

Perearst Kristi Särgava: personaalmeditsiini taristu avardab ennetus- ja ravivõimalusi

Personaalmeditsiin tervikuna võimaldab perearstidel ja õdedel pakkuda patsientidele paremat meditsiinilist teenust välja töötatud protsesside ja IT-lahenduste kaudu. See tähendab, et saame pakkuda õiget teenust õigel ajal ja õigele inimesele.

Kristi Särgava
Dr Kristi Särgava, projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ juhtrühma liige, peremeditsiini arst-resident, Eesti Arstide Liidu liige, Eesti Perearstide Seltsi liige ning Tallinna Arstide Liidu juhatuse liige

Loodud riiklik personaalmeditsiini taristu lõi valmisoleku tarkvara kasutusele võtuks, et tuua patsiendi personaalsed andmed – geeni-, tervise- ja tervisekäitumise andmed – perearstide ja ka teiste eriarstide töölauale igapäevaseks kasutuseks.

Ennetustöö on peremeditsiinis olulisel kohal nii laste jälgimise kui ka krooniliste haigete analüüside ja raviskeemide kontrollimise näol. Siingi aitab personaalmeditsiin kaasa tõhusamale ennetustööle. Rinnavähi polügeense riskiskoori kaudu saaksime leida üles varem ja jälgida tõhusamalt kõrgema riskiskooriga patsiente vähi võimaliku tekke osas.

Varem avastatud rinnavähk suurendab ravi edukust ja seega ka võimalust haigusest terveneda, pikendada inimese eluiga. Nii jääb perearstidele ja pereõdedele patsientide puhul pigem nõustav roll.

Sobiva ravi leidmine võib olla keerukas

Perearsti igapäevatöös tegeletakse erisuguste vaimse tervise probleemidega, seal hulgas ka meeleoluhäiretega – nende diagnoosimise, esmase või korduva ravi korraldamise ja korrigeerimisega. Paraku võib olla patsiendile õige ravimi ja annuse leidmine keerukas just erisuguste kõrvaltoimete ja ravimi mittetalumise tõttu.

Siinkohal tuleb appi farmakogeneetika teenus, mille raames tekib perearsti tarkvara juurde EBEMEDSi otsustustugi, mis aitaks konkreetse patsiendi puhul farmakogeneetilise arvutuse põhjal soovitada automaatselt konkreetse toimeaine määramist. See lihtsustaks ravi välja kirjutamist, vähendaks kõrvaltoimete tekke võimalust ja suurendaks ravi edukuse tõenäosust.

Tulevikus, personaalmeditsiini teenus edasi arenedes, võiksime seda kasutada ka südame ja veresoonkonna haiguste riskide hindamiseks, ennetustöö plaanimiseks ja ravi alustamiseks.

Inimese tervise heaks

Personaalmeditsiin võimaldab nii arstidel kui ka õdedel hinnata patsienti tervikuna, lähtudes nii raviotsuste kui ka ennetustöö tegemises, meditsiinilistele teadmisele lisaks, ka patsiendi geeni-, tervise- ja tervisekäitumise andmetest. Personaalmeditsiini projekti suurem eesmärk on suurendada tervena elatud eluaastaid ehk parandada inimeste tervist.

Personaalmeditsiini rakendades võtame enam arvesse patsiendi eripärasid, personaalseid andmeid ning saame teha inimesele kõige sobivamaid raviotsuseid. Nii saab vähendada inimesele ebasobivate ravimite välja kirjutamist ja seega ka võimalike kõrvaltoimete esinemist.