Skip to content

Õpetajate sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut toetavate koolituskursuste analüüs

Uuring
Download (PDF, 2.43 MB)

Analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade valitud koolitusprogrammide ülesehitusest, sisust ja tõenduspõhisusest ning leida 3–5 Eesti konteksti sobivaimat õpetajate sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut toetavat koolitusprogrammi. Siinses analüüsis on vaadeldud koolituskursusi, mis on suunatud selgelt õpetajate enda sotsiaal-emotsionaalse pädevuse suurendamisele (vastupidiselt nende oskuste õpetamisele). Vaadeldakse koolitusprogramme, mille eesmärk on arendada üht või mitut osa sotsiaalse-emotsionaalse pädevuse, teadmiste, oskuste ja uskumuste komplektist.

Õpetajate sotsiaal-emotsionaalsed oskused.pdf

Detailed info

Year
2023
Publisher
Haap Consulting
Authors
Maarja Roon, Linda Tarto, Laura Kalda, Marleen Pedjasaar