Skip to content

Sotsiaaltöö 2/2023

Ajakiri Sotsiaaltöö
Download (PDF, 4.69 MB)

Kliki sind huvitavale artiklile ja loe artiklit veebis.

Sisukord

Eessõna. Eha Paas

Persoon

Tunnustamine innustab aasta parima omavalitsuse sotsiaaltöötajaid. Kadri Kuulpak

Sotsiaalpoliitika

Heaolu arengukava eesmärk on tagada, et kõik Eesti inimesed on hoitud. Heleri Reinsalu

Sotsiaalvaldkonna tööjõud, pädevus ja väärtustamine. Meeli Tuubel

Kuidas plaanitakse toetada laste ja perede heaolu? Maarja Kärson

Korraldus

Uus ohvriabi seadus avab ukse suuremale hulgale abivajajatele. Kaire Tamm, Andrei Liimets, Kati Mäesaar

Sotsiaalkindlustusameti tugi lastekaitsetöötajatele. Laste heaolu osakonna nõustamisteenuste meeskond

Kohalik omavalitsus

Kohtla-Järve sotsiaaltöös on palju erinevaid tahke. Intervjuu Kirke Kübarsepa ja Maie Puusepaga

Vaimne tervis

Uimastite tarvitamise põhjused ja levimus. Marin Vaher, Mikk Oja, Katri Abel-Ollo, Aljona Kurbatova

Kogukondade arendamine

Sidus kogukond kui vabatahtlike ja avaliku sektori koostöö võti. Kertu Kesküla, Kadi Kass

Kogukonna tugi uussisserändajate lõimumisel, kaasatusel ja sotsiaalses sidususes. Janika Hango

Praktikakogukond – mis ja milleks? Hannes Rohtsalu, Kadi Kass

Elanikkonnakaitse – üksi võime olla tugevad, kuid kogukonnas oleme võimsamad. Kristi Randla, Ida Joao-Hussar

Tegevusjuhendajad kui kogukonnas taastumise toetajad. Dagmar Narusson, Maarja Võrk

Erialane haridus

Kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu õppekava Tartu ülikoolis. Mida, miks ja kellele õpetatakse? Merle Linno

Tulge õppima kogukonnatööd vananevas ühiskonnas. Tiina Tambaum

Teoreetilised lähtekohad

Inimõiguste tähendus sotsiaaltöös. Asgeir Falch-Eriksen

Uurimus

Millist tuge vajavad harvikhaigusega last kasvatavad pered? Maarja Krais-Leosk

Raamatu tutvustus

Värske inimarengu aruanne: vaimset heaolu loob igapäevane elukeskkond. Merike Sisask

Uus lahendus sotsiaaltöös

MTÜ Loome Sillad arendab haiglas olijatele uusi tegevusvõimalusi

Selle numbri veebilood

Sotsiaaltöö kui elukutse

Väärtustame mitmekesisust, viies ellu sotsiaalseid ühisalgatusi. Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva mõtisklus. Merle Linno

Kogukondade arendamine

Teadlik kogukond aitab muuta kinnise lasteasutuse teenusele jõudnud lapse eluteed. Madli Raudkivi, Enelis Linnas

Sotsiaalpoliitika

Kas sina juba oled pensionitark ja tead, kuidas sinu pension kujuneb? Merle Sumil-Laanemaa

Erialane haridus

Eesti vajab seenioritööks koolitatud inimesi. Agu Laius

Statistika

Isikliku abistaja teenus 2017.–2021. aastal. Sotsiaalministeeriumi analüüsi- ja statistika osakond

Toimetulekutoetuse maksmine 2018.–2022. aastal. Sotsiaalministeeriumi analüüsi- ja statistika osakond

Sotsiaaltoo_2_2023_web_par

Detailed info

Year
2023
Publisher
Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium