Skip to content

Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine, 2021

Uuring
Download (PDF, 4.62 MB)

Aruandes „Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine“ esitatakse küsitlusuuringu „HIVi temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas“ käigus kogutud andmeid. See uuring korraldati 2021. aastal kuuendat korda, viimane taoline uuring tehti kuus aastat tagasi, 2015. aastal. Uuringu eesmärk oli saada ülevaade HIVi levikuteede ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonidega seotud teadmistest, arusaamadest ja hoiakutest, suhtumisest HIViga elavatesse inimestesse, noorte seksuaalkäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest, HIV-testimise tasemest ning noortele pakutud seksuaalharidusest. Aruanne sisaldab nii 2021. aasta uuringu peamisi tulemusi kui ka olulisemate näitajate trende vahemikus 2003–2021.


Andmeid koguti koolide külastamise käigus elektroonse küsimustiku abil 2021. aasta oktoobrist kuni detsembrini. Uuringu aruanne kajastab 4965 üldhariduskoolide 7.–12. klassi ning kutsehariduskoolide 1.–4. kursuse õpilaste andmeid. Valdavalt on uuringus osalenud noored 14–18-aastased. Vastamismäär on 75%.

 

Kui on soov alla laadida või välja printida ainult teemalehtede või tabelite osa, siis need failid leiab allolevatelt linkidelt.

 

Eesti_noorte_seksuaaltervis_2023.pdf

Detailed info

Year
2023
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Liilia Lõhmus, Merili Tamson, Tiia Pertel, Katri Abel-Ollo, Kristi Rüütel
ISSN
2806-3198