Skip to content

Sotsiaaltöö ajakiri kirjutab sotsiaalvaldkonna proovikividest

Uudis

Selle aasta esimeses, veebruari lõpus ilmunud ajakirja Sotsiaaltöö numbris (1/2023) tuleb juttu alanud aasta sotsiaalvaldkonna proovikividest, uute tööviiside katsetamisest ning sellest, kuidas on särasilmseid inimesi raskes ametis hoida.

Numbrile on kirjutanud eessõna Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja.

Persooniks on üle 30 aasta erihoolekandesse panustanud koolitaja, nõustaja ja tegevusterapeut Monika Salumaa.

Sotsiaaltöö korraldus, analüüsid

 • Ketri Kupper ja Meeli Tuubel sotsiaalministeeriumist selgitavad 1. juulist jõustuvaid üldhooldusteenuse rahastamise muudatusi.
 • Keila abilinnapea ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) juhatuse liige Eike Käsi valgustab päevajalisi küsimusi kohalike omavalitsuste sotsiaaltöös.
 • Merike Sumla tutvustab Põltsamaa valla hoolekandekorraldust ning eri sihtrühmade toetamiseks loodud võimalusi.
 • Sõjapõgenike abistaja Võrumaal, magistrant Astrid Org arutleb Ukraina sõjapõgenike kogukonna arendamise võimaluste üle.
 • Vaike Vainu (Turu-uuringute AS) vahendab elanikkonna hoolduskoormuse uuringu tulemusi.
 • Kelly Toim ja Kirsti Melesk (Praxis) tutvustavad uuringut „Toimetulekutoetuse ja võlgnevuse mõju tööturuaktiivsusele ning sotsiaalmajanduslikule toimetulekule“.

Sotsiaaltöö kui elukutse, tööalane tugi

 • ESTA eetikakomisjoni liikmed tutvustavad uuendatud „Sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeksi“ saamislugu ning toovad näiteid eetikapõhimõtete rakendamisest igapäevatöös.
 • Kairiin Nuudi kirjutab oma magistritöö põhjal tööalase toe olulisusest sotsiaaltöös ning sellest, milline roll on selles erialaajakirjal.
 • Ajakiri vahendab Norra tunnustatud psühholoog ja psühhoterapeut Per Isdali mõtteid mõjust, mida avaldab abistavate elukutsete esindajatele nende töö, ning tema soovitusi, kuidas sellega toime tulla.

Metoodika

Sotsiaalkindlustusamet viib ellu projekti, kus sotsiaalsele rehabilitatsioonile suunatud lastele ja nende võrgustikele pakutakse abi Avatud Dialoogi põhimõtetel.

 • Avatud Dialoogi olemusest, projekti tegevustest ning rehabilitatsiooniteenuse arendamisvajadustest kirjutavad Felika Tuul ja Triinu Sarapuu (sotsiaalkindlustusamet) ning Dagmar Narusson ja Marko Uibu (Tartu Ülikool).
 • Oma kogemusi metoodika rakendamisel jagavad Papaver MTÜ, Akersoni OÜ ja ProVida Kliinik OÜ meeskondade liikmed.

Avatud Dialoogi põhimõtetega haakub veel kaks lugu:

 • Dagmar Narusson kirjutab ebakindluse tolereerimisest, mis on sotsiaaltöötajale oluline oskus kriiside ja uute olukordadega toimetulekul.
 • Riina Järve-Tammiste (kogukonnakeskus Pool&looP OÜ) kutsub mõtlema, kuidas tuleb pere toime kaotuse ja leinaga, kui lähedase vaimne tervis esitab väljakutseid.

Raamatu tutvustuse rubriigis saab ülevaate Per Isdali raamatust „Aitamise hind“ ja e-raamatust „Avatud Dialoog“.

ajakirja Sotsiaaltöö esikaas 1/2023

Tutvu veebruarikuu ajakirjaga