Skip to content

Liikumisaktiivsuse edendamine töökohal

Koolitus

Asukoht
Sihtrühm
Organisatsioonis töötajate heaolu, töötervishoiu, tööohutuse, tervisedendusega tegelevad spetsialistid, personalitöötajad, töökeskkonnavolinikud, tervisetiimide liikmed või teised töötajad, kelle ülesandeks on need tegevused seatud.
Keel
eesti keel
Eesmärk

Anda uusi teadmisi liikumisaktiivsuse edendamise kohta, keskendudes kehalise tervise ja töövõime juhtimisele.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • mõistab töökeskkonna (füüsiline, psühhosotsiaalne keskkond ja töökorraldus, eeskuju) ja tööandja rolli töötaja liikumisaktiivsuse mõjutamisel ja töökeskkonna kujundamisel
  • mõistab liikumise olulisust ja seoseid töötaja tervise kujunemisel (nii vaimne kui ka füüsiline tervis)
  • teab võimalusi, kuidas koguda andmeid ja hinnata töötajate vajadusi (riskianalüüs, ergonoomikaauditid, küsimustikud, töötervishoiuarsti tagasiside, profiilide koostamine jne), arvestades erisugust tööd tegevate töötajate gruppidega (istuv väheaktiivne töö vs suure füüsilise intensiivsusega töö, ülekoormuse vältimine, kaugtöö jne)
  • teab, millised on võimalused või tegevused liikumisaktiivsuse/puhkepauside võimaldamiseks tööpäeva sees toetava keskkonna, töökorralduse jm toetavate toetussüsteemide kasutamisega (sh teiste riikide näited, head praktikad)
  • omab tööriistu (nt juhendmaterjalid, videod, usaldusväärsed infoallikad, koostööpartnerid), mida kasutada ja töötajatele kättesaadavaks teha
Õppe kogumaht

4 akadeemilist tundi

Kava

08.4509.00

Kogunemine veebikeskkonda

09.0010.30

Loeng ja grupitööd

10.3011.00

Paus

11.0012.30

Loeng ja grupitööd

Koolitajad
Liina Pääbo, füsioterapeut, MTÜ Tööfüsioteraapia
Dokument läbinutele
Tõend
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Merike Org, merike.org@tai.ee