Skip to content
Sotsiaaltöö

Peoabi aitab muuta ööelu turvalisemaks

Uudis

Kuidas saaksime teha nii, et ööelus oleks pidutseja ümber turvavõrk, mis ei riku pidu, tuju ega enesehinnangut?

Ajal, mil maailma on tabanud mitu kriisi, on väga oluline leida endale tegevus, mis vabastab pingest ja aitab lõõgastuda. Tihtipeale leitakse selleks võimalused aga ööelu üritustel ja pidudel, vahel võimendatakse neid kogemusi meeleseisundit muutvate ainetega. Selliseid aineid tarvitatakse pidustustel tihti ja Eestis on uimastitel (sh alkoholil) siiani oluline koht meelelahutusüritustel ning ööelus, ükskõik kui palju me spetsialistidena nende kahjuliku mõju eest ei hoiataks.

Uimastite tarvitamise piiramine on kujunenud ajapikku aina keerulisemaks, mistõttu on ennetustöös aina tähtsam pöörata tähelepanu tarvitamisega kaasneva kahjude vähendamisele. Kontrollimatu tarvitamise tagajärjel võib eelkõige kannatada tarvitaja ise, aga ka inimesed ja keskkond tema ümber. Juba võimaliku ohu märkamine võib olla otsustav, et peost ei saaks negatiivne kogemus.

Ööeluasutused aga ei ole alati valmis selleks, et nad peavad kahjusid vähendama. Eestis ei ole veel kujunenud ka õhkkond, et inimesed tunneksid end piisavalt mugavalt neil teemadel avatult rääkimiseks ja vajadusel abi küsimiseks.

Innovatsiooniprogrammi „Turvalisem ööelu“ projekti raames arendasid Tervise Arengu Instituut, Politsei- ja Piirivalveamet ning klubi Hall sellise õhkkonna kujundamiseks välja uue kahjude vähendamise tööviisi, mida katsetati 2022. aasta lõpus. Eesmärgiks seati võimaldada pidutsejatel ja nende lähedastel teha valikuid, mis toetavad nende endi ja kogukonna turvalisust ning head tervist. Koolituse läbisid edukalt 12 inimest, kes olid valmis aitama kaasa ööelu turvaliseks muutmisele. Algatusega liitus ka Sveta baar, mõned korrad käidi klubides Hollywood ja D3.

Pärast koolituse lõppu võiski valitud ööeluasutustes näha ringi liikumas äratuntava tähistusega inimesi, keda kutsuti peoabideks. Nende ülesanne oli suhelda pidutsejatega, jagada neile infot ja tarvikuid ning märgata ja sekkuda võimalikesse probleemsetesse olukordadesse, pakkudes seega usalduslikku ning diskreetset tuge ja abi ööelus osalejatele.

Esimese lennu peoabide kogemused näitasid, et sellisele sekkumisele on kindlasti koht Eesti ööelukultuuris, kuid seda on vaja arendada. Lühikese katseaja jooksul said aga abi mitmed ööelus osalejad, kes olid tol ööl sõltuvusainete tarvitamisega ühel või teisel moel liiale läinud. Peoabid olid nende jaoks olemas, et toetada ja aidata olukord turvaliselt lahendada.

Sel aastal on kavas programmi jätkata. Lisainfot saab Tervise Arengu Instituudi narkomaania ennetuse keskuse kahjude vähendamise spetsialistidelt.

Artikkel ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö 1/2023