Skip to content

Milline oli aasta ja tuleb uus?

Arvamus

Kahtlemata jätavad suuremad kriisid jälje ka ühiskonna liikmetele, olgu nendeks siis otsesed mõjutajad nagu COVID-19 pandeemia, kaudsed – nagu Venemaa sõda Ukrainas ning seetõttu kasvanud sõjapõgenike laine, kerkivad hinnad ja majanduslik kasinus.

Need koos muude teguritega mõjutavad üheskoos meie vaimset tervist, rahulolu ja hakkamasaamist. Mida suuremad on ühiskonnas pinged ja kõrgem üleüldine stressi määr, seda enam on oht pöörduda kiirete lõõgastujate poole – nagu alkohol, erinevad tubakatooted, uimastid või midagi muud. Alkoholitarbimise langus on meil peatunud ja pöördunud tõusule, millega paraku kasvas möödunud aastal oluliselt ka otseselt alkoholi tarvitamisest tingitud kahjude määr ja haiguste tagajärjel surmade arv.

Suitsetamise osas on traditsioonilise suitsu teatepulga on üle võtnud aina populaarsemaks muutuv veipimine ja mokatubakas. Näeme teostatud reovee uuringutest, et noorte seas on enim levinud kanepi ning pidutsemisega seostavate stimulantide amfetamiin, MDMA ja kokaiin tarvitamine. Need näitajad on märgiks appihüüdest ja murede kuhjumisest, aga paraku ei ole sellistele elustiilihaigustele kiiret lahendust ega ravi – harjumuste loomine ning tervist toetavate valikute jaoks keskkonna kujundamine võtabki rohkem aega, enne kui need efekti annavad.

Teame, et alati on rahaliselt odavam tegeleda ennetamise kui hilisemate tagajärgede ravimise ning tervise kokkulappimisega. On häid näiteid ja märke sellest, kus tõesti püütakse olukorda parendada ning uusi käitumisnorme eeskujuks tuues mõtteviisis muudatusi esile kutsuda. Kuid need kõik võtavad aega, vajavat järjepidevat ülekordamist ja kinnistamist, enne kui on näha käitumismustris muutusi. Sel aastal loodi ka valdkondadeülene ennetusnõukogu, mis ennetustöös kuue ministeeriumi haldusala ühte sammu käima paneb ning TAI veab eest selle ennetusnõukogu teaduse poolt – et me pakuksime piiratud inim- ja eelarveressursside juures riigis ainult tõendatud toimega ennetustegevusi.

Järgmine, 2023 aasta on nimetatud üleriigiliseks liikumisaastaks, et nakatada selle pisikuga eelkõige seda sihtrühma elanikkonnast, kel ei ole välja kujunenud rutiinset liikumisharjumust. Kui soovime, et eelpool mainitud murekohad jääksid meil selja taha, on vaja üleüldist mõtlemise ja käitumise muutust ning selle muutuse poole müksavat toetavat keskkonda, kus tervislike valikute tegemine oleks lihtne. Väga oluline on ka isiklik eeskuju ja tugi lähedastele, kes seda vajavad - nende kaasamist. Uue aasta algus sobib eluviisides positiivsete korrektuuride tegemiseks ja tervislikuma elu suunas nügimiseks väga hästi.    

TAI direktor Annika Veimeri arvamuslugu ilmus 31. 12.2022 portaalis rus.delfi