Skip to content
Sotsiaaltöö

Koduandur annab eakatele ja nende lähedastele turvatunde

Uudis

Igaüks soovib iseseisvalt oma kodus võimalikult kaua toime tulla. Üksi elavate eakate lähedaste meelerahu aitab tagada koduandur, mida saavad kasutada nii erakliendid kui ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad.

Kristiine-Liis Vassel
turundusjuht, Koduandur OÜ


Eesti rahvastik vananeb, mistõttu tuleb aina suuremat tähelepanu pöörata eakate heaolule. Enamasti soovitakse elada oma kodus nii kaua kui vähegi võimalik, kuigi sellega kaasnevad vahel ka ohud.

Eakatel on oht kukkuda, mis päästeameti andmetel teeb aina rohkem muret. Aastal 2018 registreeriti 701 kukkumist kodus, 2020. aastal oli juba 943 sellist juhtumit. Kukkumise põhjus võib olla nii terviseprobleem kui ka komistamine, kui mõni ese jääb eaka liikumisteele. Näiteks võivad insuldi tüsistusena tekkida tasakaaluhäireid või on raske käsi-jalgu tõsta, mistõttu on eaka liikumine häiritud. Sageli on eakas kukkumise hetkel üksi kodus ega saa enam püsti. Seetõttu ei saada kiiresti abi ja kukkumise tagajärjel kannatab tervis.

Üksi elava eaka pärast tunnevad lähedased pidevalt muret. Kas kodu on köetud? Kas eakas on liikunud? Kas kõik on üldiselt korras? Heaolus veendumiseks kasutatakse erinevaid võimalusi, enamasti helistatakse kindlal ajal ja külastatakse eakat sageli, kuid see ei pruugi olla piisav, et süda oleks rahul.

Koduandur teavitab

Kui eakas telefonile ei vasta, sest ta seda ei kuule, võib lähedane hakata muretsema ning peab eaka heaolus veendumiseks tema juurde sõitma. Isegi kui lähedast iga päev külastada, ei saa kunagi olla päris kindel, et hiljem on kõik hästi.

koduandur
Koduandur. Foto: erakogu

Siin tulebki appi koduandur. See on liikumisandur, mis teavitab kontaktisikut, kui andur pole eaka liikumist tuvastanud. Anduril on ka temperatuuri mõõtmise funktsioon, mille abil saab kindlaks teha, kas kodu on köetud. Koduanduri infosüsteem võimaldab kogu ööpäeva jooksul jälgida lähedase kodu andmeid: kas ja millal on ta liikunud, milline on õhutemperatuur- ja niiskus.

Koduandur toimib justkui õuelamp, mis süttib liikumise peale. Ainuke erinevus on, et tule asemel muutub infosüsteemis siniseks ruut, mis tähistab eaka liikumist. Andurit on väga lihtne paigaldada: tuleb vaid sisestada patareid ja luua kasutajakonto, millega andur ühendatakse. Pärast seda teeb andur kogu töö ise!

Abiks ka sotsiaaltöötajale

Teenuse väljatöötamisel on pandud suurt rõhku ka sellele, et eaka privaatsus oleks tagatud. Andur ei pildista, filmi ega salvesta heli, vaid on vaikne abimees, kes õnnetuse korral teavitab kontaktisikut. Tihti pole eakatel kodus internetti, mistõttu on andur välja arendatud unikaalse tehnoloogiaga: see ei vaja toimimiseks internetti.

Koduandurid on kasutusel nii eraklientide kodus kui ka koostöös kohalike omavalitsustega. Nõudlus toetavate koduteenuste järele aina kasvab, koduandur aga aitab kaasa hooldustöötajate töökoormuse vähendamisele ja meelerahu suurendamisele. Kui klient elab hooldustöötajast kaugel, on infosüsteemi abil võimalik tema seisundiga kursis olla ka siis, kui hooldajat parasjagu kohal pole. Oleme mitu korda aidanud olukorda kiiresti lahendada, kui tänu teavitusele on töötaja kliendi juurde kohale sõitnud ja saanud abi pakkuda.