Skip to content

COST Action

Eesmärk on edendada Stockholmi paradigma* rakendamist, et ennetada ja leevendada puukide esinemise ja tõenäolise levikuga seotud haigusriski, jagada teadmisi puukide ja nendega edasikandvate haigustekitajate ohtude ning nende ennetusvõimaluste kohta.

Projekti töös rakendatakse DAMA protokolli (dokumenteerimine, hindamine, jälgimine, tegutsemine), mis võimaldab hinnata ja vähendada uute tekkivate haiguste riske.

Projekti eesmärgid

  • DAMA protokolli rakendamine puukide ja nende kaudu levivate patogeenide esinemise ja uutesse piirkondadesse sissetoomise riskitegurite avastamiseks linnades ja muudes inimeste elukohtades ning epidemioloogilise olukorra võrdlemine eri linnades ja riikides.
  • Kodanike kaasamine (kodanikuteadus).
  • Teadusuuringute tulemuste edastamine, sealhulgas veebilehe ja sotsiaalmeediakontode (Facebook, Twitter) loomine ja haldamine.
  • Meediastrateegia väljatöötamine, et parandada avalikkuse teadmisi inimtegevuse ja kliimamuutuste tõttu puukide ja nende kaudu levivate patogeenide terviseriskide ning DAMA protokolli kohta.
  • Noorte teadlaste koolitamine DAMA protokolli rakendamiseks ja jätkamiseks.

Osalejad

Projekti koosseisu kuuluvad teadlased rohkem kui 20 riigist (Ungari, Norra, Portugal, Tšehhi, Holland, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia, Poola, Itaalia, Belgia, Hispaania, Kreeka, Küpros, Albaania, Ühendkuningriik, Rootsi, Türgi, Iisrael).

Tervise Arengu Instituut osaleb projekti korralduskomitees (MC) ja kahes töörühmas (linnapuukide uuringud ja kodanikuteadus).

Projekti ajastus

20222026

Projekti rahastaja

European Cooperation in Science and Technology (COST), projekti kood CA21171

COSTi projektide fookuses on teadus ja innovatsioon, mida osalejad teevad oma vahenditest. COST toetab projekte korraldus-, osalus- ja avaldamiskulude katmise kaudu (koosolekud, seminarid, konverentsid ja koolitused; teadustöö partnerriigi kolleegide juures (STSM ehk Short Term Scientific Mission); veebileht jm infomaterjalid, teadusartiklid).

Lisainfo

European Cooperation in Science and Technology (COST) veebileht

* Stockholmi paradigma on seisukoht, mille järgi konkreetsed kliimamuutuste sündmused on suunatud haigusetekitajate evolutsiooni nii, et see on põhjustanud haigustekitajate levikut uutes alades ning haigestumise tõusu inimeste seas.