Skip to content

TAI: arsti kontaktvastuvõtte on sama palju kui aasta varem

Uudis

2021. aastal registreeriti arsti, õe ja ämmaemanda kontaktvastuvõtte 7,2 miljonit, koduvisiite 352 599 ja kaugvastuvõtte 5,5 miljonit, mis teeb aastas keskmiselt 10 tervishoiukontakti ühe elaniku kohta, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast.

Arsti kontaktvastuvõtte registreeriti sama palju, kui aasta varem - veidi üle 5,4 miljoni. Nendest 40 protsenti ehk ligi 2,25 miljonit tegid perearstid. Kuigi perearsti kontaktvastuvõttude arv vähenes 3,6 protsenti (-83 978), suurenes omakorda see eriarstidel (v.a perearst) 3 protsenti (+95 404).

Oluliselt vähem registreeriti arsti koduvisiite – 11 813, mida oli 31 protsenti vähem kui 2020. aastal. Arsti koduvisiitidest enamuse tegid perearstid – 11 568, mida aasta varasemaga võrreldes oli 20 protsenti vähem. „COVIDi-eelse 2019. aastaga võrreldes on arsti kontaktvastuvõttude arv kokku vähenenud neljandiku võrra, sealhulgas perearstidel kolmandiku võrra ja koduvisiite tehakse poole vähem,“ kommenteeris TAI tervisestatistika osakonna analüütik Eva Anderson.

Õe ja ämmaemanda kontaktvastuvõtte registreeriti ligi 1,8 miljonit ja koduvisiite 340 786, mida oli vastavalt 10 protsenti rohkem ja koduvisiite 12 protsenti vähem kui 2020. aastal. Kontaktvastuvõttudest 66 protsenti tegid perearstiabi-, 18 protsenti haiglate ja 12 protsenti eriarstiabiasutustes töötavad õed. Kontaktvastuvõtte tehti varasemast rohkem pea kõikides tervishoiuteenust osutavates asutustes, v.a õendusabiasutustes.

Pereõe kontaktvastuvõtte registreeriti ligi 1,1 miljonit, mida oli 6 protsenti enam ja ämmaemandate kontaktvastuvõttude 166 859, mida oli 12 protsenti rohkem kui aasta varem. Õe ja ämmaemanda koduvisiitidest kokku üle poole registreeriti õendusabiasutustes töötavate (kodu)õdede poolt - 197 696, mida oli aga 17 protsenti vähem kui 2020. aastal. Samas on aasta-aastalt suurenenud õe ja ämmaemanda koduvisiitide registreerimine haiglates ja perearstiabiasutustes, vastavalt 4 ja 8 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Olgugi, et ämmaemandate koduvisiitide arv võrreldes õdedega on väike, registreeritakse üha enam koduvisiite ka nende poolt – 2021. aastal 2594, suurenedes 2020. aastaga võrreldes 2,4 korda.

Alates 2021. aastast kogutakse TAI tervisestatistikas arsti, õe ja ämmaemanda kaugvastuvõttude andmeid. Kaugvastuvõtt on tervishoiutöötaja ja patsiendi suhtlus distantsilt, kasutades selleks turvalist suhtlust telefoni, video või veebivestluse teel. „Kaugvastuvõttude tegemine hoogustus 2020. aastal COVID-19 pandeemia ajal, samas olid need kasutusel ka juba varasemalt, küll mitte nii laiaulatuslikult“, selgitas Anderson.

Möödunud aastal registreeriti 5,5 miljonit kaugvastuvõttu, millest 3,1 miljonit tegid arstid ja 2,4 miljonit õendustöötajad. Enamus arsti kaugvastuvõttudest registreeriti perearstide poolt – 2,8 miljonit ning eriarsti kaugvastuvõtud moodustasid 9 protsenti (279 445). Õdede ja ämmaemandate kaugvastuvõttudest kokku registreeriti 76 protsenti (1,8 miljonit) pereõdede, 23 protsenti (563 234) muude õdede ja 0,9 protsenti (21 868) ämmaemandate poolt. Kuna kaugvastuvõttude andmeid koguti eelmisel aastal esmakordselt, siis andmete esitamisel esines mõningast ebaselgust kaugvastuvõtu määratlemisel. Tervisestatistika andmete põhjal registreeriti perearstiabiasutustes kaugvastuvõtte 4,7 miljonit, mis jagunesid suhtes 60:40 perearsti ja pereõe vahel.

Andmed on kättesaadavad tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Interaktiivsed graafikud on kättesaadavad arstide, õdede ja ämmaemandate kontakt-, kaugvastuvõttude ja koduvisiitide kohta.

Arsti ja õdede kontaktvastuvõtud 2009-2021