Skip to content
Sotsiaaltöö

Eessõna

"On muutumas arusaam sellest, mis tagab sotsiaaltöö kvaliteedi: on hakatud märkama sotsiaalvaldkonna töötajat, töö vahetut tegijat. Seda inimest, kelle tegevusest sõltub teiste heaolu, kes on nende toetaja ja hoidja," kirjutab septembrinumbri eessõnas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse esimees Kairit Lindmäe.

Üksteise abistamine on sama vana kui inimkond. Tänapäeval on osa abist süsteemne professionaalne tegevus, mida nimetame sotsiaaltööks. Välja on kujunenud erinevad abimeetmed, nii teenused kui ka toetused. Inimkond areneb, vajadused ja väärtused muutuvad ja sellega käsikäes muutub ka sotsiaaltöö. Viimase 30 aastaga on sotsiaalvaldkonnas toimunud väga suur areng, rõhk on hea tasemega ja inimese vajadustest lähtuvate teenuste kujundamisel.

Kriiside tõttu, mis on viimastel aastatel Eestit ja maailma tabanud, on muutumas ka arusaam sellest, mis tagab sotsiaaltöö kvaliteedi: on hakatud märkama sotsiaalvaldkonna töötajat, töö vahetut tegijat. Seda inimest, kelle tegevusest sõltub teiste heaolu, kes on nende toetaja ja hoidja.

Teisi aidata on väljastpoolt vaadetes justkui lihtne. Töö sotsiaalvaldkonnas aga valivad sageli väga empaatilised ja tundlikud inimesed, kellel on oht ise kiiresti läbi põleda. Seetõttu on oluline juba elukutse valikul endale selgeks teha, miks valitakse sotsiaaltöö, kas suurest soovist teisi aidata, päästa või olla kasulik toetades ja jõustades. Siin on oluline ja sisuline vahe. Sageli ei pea kaua vastu just need, kes soovivad teisi altruistlikult aidata. Tuleb teadvustada, et vastutus oma elu ja vajaduste eest lasub enamasti abi vajajal endal ning kõrvalt saame olla suunajaks ja toetada valikute tegemisel. Sotsiaaltöötaja on inimese kõrval kõige keerulisemates eluolukordades. See eeldab eriteadmisi ja -oskusi, kuid ka emotsionaalset seotust oma tööga ning võimet sellega toime tulla.

Sotsiaaltöö 3/2022

Tutvu numbriga

Muutuv ühiskond eeldab muudatusi ka tööandjatelt, kelle ülesanne on märgata ja toetada töötajaid. Nii mõneski sotsiaalala asutustes aga puudub veel töötajate enesehoiu toetamise süsteem ja tugi on pigem juhuslik. Selle põhjus on, et töötaja toetusvajadust mõistetakse vähe. Aga näen, et ka see on muutumas.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) on hakanud arendama sotsiaalvaldkonna töötajate mentorlust, et paremini toetada nende enesehoidu ja arengut. Soovime luua sotsiaalala mentorite registri, mis koondab valdkonna eksperte, kes on läbinud baaskoolituse. Kogemuste ja teadmiste jagamine lubab praktikutel osutada kvaliteetsemat abi, mis on sotsiaalvaldkonna jätkusuutliku arengu alus.

ESTA ühendab sotsiaaltööd väärtustavad ja valdkonna arengu eest seisvaid inimesi kogu Eestis. Seda juba 18 aastat. Teeme koostööd ainulaadse erialaajakirjaga Sotsiaaltöö, kus kajastatakse valdkonna arengut ja kogemusi juba 25 aastat. Ajakiri on sotsiaalala töötaja tegevust toetav lugemisvara. Lugedes teiste kogemustest ja võimalustest, saame ise teadlikumaks, areneme ja teeme paremaid valikuid iseenda ning kliendi jaoks. Iseenda arengu kaudu mõjutame ka keskkonda enda ümber.

Sotsiaaltöö on selle töö tegija elustiil, missioon. Mis toetab sind, hea sotsiaalvaldkonna töötaja? Mida vajad sina?

Kairit Lindmäe
Kairit Lindmäe
ESTA juhatuse esimees