Skip to content

TAI: kasvanud on nii rinnavähi kui emakakaelavähi sõeluuringul osalemine

Uudis

Täna Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2021. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 57,9% sihtrühma kuuluvatest naistest, mida on 5,7% võrra enam kui aastal 2020. Emakakaelavähi sõeluuringul osales 50,6% sihtrühmast, mida on 8,4% võrra enam kui 2020. aastal. Jämesoolevähi sõeluuringul osales mullu 47,5% sihtrühmast, aastal 2020 oli osalus 49,8%.

Eelmisel aastal kuulus rinnavähi sõeluuringu sihtrühma 82 812 naist, kellest tuli uuringule 47 966 ehk 57,9%. Aasta varem, 2020. aastal oli sõeluuringule oodatud kokku 82 262 naist, kellest osales 42 944, mis andis hõlmatuseks 52,2% sihtrühmast. Osalemismäär on seega tõusnud 5,7%.

„Kõige enam osalevad rinnavähi sõeluuringul jätkuvalt esmakordselt kutsutavad: 50-aastased naised, kelle osalus oli 2021. aastal 61,9%. Maakonniti olid kõige eeskujulikumad sõeluuringul käijad Saare (70,4%), Jõgeva (68,3%) ja Hiiu maakonnas (65,4%),“ kommenteeris TAI vähi sõeluuringute registri analüütik Birgit Saare.

2021. aastal oli emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvaid naisi kokku 74 265, kellest uuringule tuli 37 587 ehk 50,6%. See tähendab 8,4% sõeluuringus osalemise tõusu võrreldes aastaga 2020, kui emakakaelavähi sõeluuringuga hõlmatus oli 42,2%. Nagu ka eelneval aastal, oli kõige kõrgem osalus emakakaelavähi sõeluuringus 50-aastaste naiste seas – 55,2%. Maakondadest oli suurim osalus Saare (59,7%) ja Hiiu maakonnas (57,4%) ja kokku lausa üheteistkümnes maakonnas osales sõeluuringul üle poole kutsutud naistest. Valga, Viljandi ja Võru maakondades jäi osalus alla 50% ja Ida-Viru maakonnas alla 40%.

Jämesoolevähi sõeluuringus osales 2021. aastal 85 308st sõeluuringu sihtrühma kuuluvatest meestest ja naistest 40 504, mis moodustab 47,5%. Võrreldes 2020. aastaga langes siin näitaja 2,3% (hõlmatus oli 49,8%). Kõrgeim osalus jämesoolevähi sõeluuringus oli 68-aasta vanuste seas – 48,4%. Maakondadest oli suurim osalus Jõgeva maakonnas (61,5%), järgnesid Põlva maakond (58,1%) ja Tartu maakond (57,9%).

Aastal 2021 tekkis mitmeid uusi võimalusi sõeluuringutes osalemiseks. Sõeluuringul said esmakordselt tasuta osaleda ka ravikindlustamata isikud. Tööd alustas kolmas mammograafiabuss koostöös Vähiliidu ja Viljandi Haiglaga. Emakakaelavähi sõeluuringul võeti kasutusele uus esmastest (HPV-põhine test eelneva PAP-testi asemel), lisaks said osad naised pilootprojekti raames võimaluse teha kodutesti.

Täpsem info 2015.–2022. aasta sõeluuringute kohta on kättesaadav TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

  • Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 50–68 iga 2 aasta järel. Tänavu oodatakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.
  • Emakakaelavähi sõeluuringule sõeluuringule kutsutakse 30–65-aastaseid naisi iga 5 aasta järel. Sel aastal on emakakaelavähi sõeluuringule oodatud naised sünniaastatega 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 ja 1992.
  • Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse mehi ja naisi vanuses 60–68 aastat iga 2 aasta järel. Tänavu oodatakse jämesoolevähi sõeluuringule nii mehi kui naisi sünniaastatega 1954, 1956, 1958, 1960 ja 1962.

TAI juhib tähelepanu, et 2022. aasta sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on veel võimalik osaleda sõeluuringul kuni selle aasta lõpuni. Septembris alustab TAI kodutesti projektiga, mis võimaldab emakakaelavähi sõeluuringut ka kodus teha.

Kui kuulute sünniaasta järgi sihtrühma ning ei ole veel osalenud, siis broneerige endale aeg meelepärases tervishoiuasutuses. Osalemiseks ei pea jääma kutset ootama – aasta alguses on loodud digitaalne kutse ehk saatekiri Patsiendiportaalis (vt www.digilugu.ee → Terviseandmed → Saatekirjad).

Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks on uuringuid tegevate asutuste kontaktid leitavad Eesti Haigekassa kodulehel. Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks palume võtta ühendust oma perearstikeskusega. Kõigi sõeluuringul osalenute uuringute ja vajadusel järgneva ravi kulud tasub Eesti Haigekassa.

Lisateavet sõeluuringute kohta leiab Eesti Haigekassa kodulehelt.

Sõeluuringute hõlmatud 2021