Skip to content

Tervishoiukulud 2020

Uuring
Download (PDF, 505.87 KB)

Eesti tervishoiukulude sarja kuuluv analüüs esitab üldise ülevaate aastate 2003–2020 tervishoiukuludest. Põhitähelepanu on pööratud perioodile 2014–2020, samuti viimasele, 2020. aastale ning koroonakuludele. Tervishoiusüsteemi rahastamise muutusi kirjeldatakse rahastamismudelite, tervishoiuteenuste ja tervishoiuteenuse osutajate kaudu. Eraldi peatükkides on vaatluse all aastate 2014–2020 pikaajalise õendus-hooldusabi kulude ühtlustatud aegread ning tervishoiukulud ühe inimese kohta teenuste järgi.


Eesti tervishoiukulude arvestuse aluseks on OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon), WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) ja Eurostati (Euroopa Liidu Statistikaamet) poolt väljatöötatud riigi tervishoiukulude arvutamise ühtne metoodika SHA 2011. Eesti tervishoiukulude andmed on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis ning kättesaadavad samuti OECD, WHO ja Eurostati andmebaasidest ja väljaannetest.


SHA 2011 metoodika järgi on tervishoiukuludesse arvestatud kõik tervishoiuteenused, sh aktiivravi, taastusravi, õendusabi, tervishoiu tugiteenused, meditsiinitoodete müük, ennetustegevused ning tervishoiusüsteemi administreerimine. Hõlmatakse riigi elanikele tehtud kulutused. Tervishoiukulud ei sisalda teenuste kulusid, mille põhieesmärk ei ole tervise parandamine, taastamine või säilitamine. Need on näiteks õpetamisele, tervishoiu uurimis- ja arendustööle või keskkonnatervisele tehtavad kulutused. 
 

Tervishoiukulud_2020_3

Detailed info

Year
2022
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Mare Ruuge, Marika Inno